DPL Călăraşi | 93 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 21.525 lei, au fost aplicate în perioada 12 – 18 iulie 2021

DPL Călăraşi | 93 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 21.525 lei, au fost aplicate în perioada 12 – 18 iulie 2021

În perioada 12 – 18 Iulie 2021, politiştii locali şi-au desfăşurat activitatea, conform planificării lunare, având la bază atribuţiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G.nr. 1332/2010, Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului pe anul 2019, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi în concordanţă cu evoluţia situaţiei operative din zonele şi locurile date în responsabilitate.

S-a avut în vedere, în principal, acoperirea cu elemente de dispozitiv, a tuturor zonelor şi itinerariilor de patrulare unde, conform statisticilor şi a informaţiilor primite de la celelalte structuri de ordine publică sau de la cetăţenii municipiului, se tulbură, frecvent, ordinea şi liniştea publică, se săvârşesc acte sau fapte antisociale.

În perioada 12 – 18 Iulie 2021 Poliția Locală Călărași:

- a continuat desfășurarea de acțiuni în sistem integrat în colaborare cu reprezentanții I.P.J. Călărași, pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică pe raza municipiului, dar și pentru limitarea infectării cu noul Covid-19, a cetățenilor municipiului.

- a acționat permanent, cu o patrulă mobilă, pe raza orașului pentru menținerea curățeniei mai ales în zona platformelor de gunoi, depistarea persoanelor care aruncă gunoi în alte locuri și a celor care caută prin deșeurile menajere din aceste locații, colaborând cu angajații REBU pentru ridicarea deșeurilor reciclabile.

- a desfășurat acțiuni pe linia siguranței rutiere precum și acțiuni pentru sancționarea celor care încalcă regulile privind oprirea, staționarea și parcările neregulamentare;

- a efectuat controale în trafic pe linia respectării reglementărilor legale privind circulația autovehiculelor de tonaj mare pe raza municipiului ;

- a desfășurat activități specifice în sistem integrat cu reprezentanții I.P.J. Călărași pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a declarării stării de alertă;

- a verificat persoanele carantinate sau izolate la domiciliu dar a procedat și la comunicarea Dispozițiilor de carantinare / izolare persoanelor în cauză .

- a desfășurat acțiuni pentru verificarea respectării programului de lucru de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice ;

- a asigurat supravegherea permanentă a centrelor de vaccinare Covid-19 ;

- a asigurat fluidizarea traficului rutier și pietonal precum și identificarea proprietarilor autovehiculelor aflate în zonele unde Primăria Călărași desfășoară activități de modernizare a carosabilului respectiv a trotuarelor sau a parcărilor de domiciliu precum și toaletarea arborilor ;

- a desfășurat acțiuni pe linia activității comerciale și a respectării legislației în vigoare pe linie de disciplină în construcții ;

- a procedat împreună cu reprezentanții Serviciului Transporturi din cadrul Primăriei Călărași la ridicarea a 9 autovehicule abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public al municipiului;

În perioada 12 – 18 Iulie 2021, polițiștii locali au legitimat un număr de 190 persoane, au intervenit la 37 sesizări primite prin Dispeceratul instituției și 23 sesizări primite prin sistemul 112, au aplanat 10 stări conflictuale, au constatat 127 fapte antisociale și au aplicat un număr de 93 sancțiuni contravenționale (în valoare de 21.525 lei) și 34 avertismente verbale, după cum urmează:

  1. OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice: 26 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 2.900 lei dar și cu avertisment scris plus 52 puncte penalizare.
  2. Legea nr.61/1991 ( r) privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice: 17 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 3700 lei dar și cu avertisment scris .
  3. HCL 79/2021 privind Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de domiciliu: 6 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 300 lei dar și cu avertisment scris .
  4. HCL 219/2008 privind Regulamentul de gospodărire comunală a municipiului Călărași: 25 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 2.200 lei dar și cu avertisment scris .
  5. OUG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă: 1 faptă constatată fiind aplicată sancțiune contravențională în valoare de 800 lei .
  6. OUG 97/2005 privind actele de stare civilă: 9 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 325 lei.
  7. Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19: 4 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni în valoare de 10.000 lei .
  8. HCL 32/2017 privind ocuparea domeniului public și privat al municipiului Călărași: 5 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 1.300 lei.

Director Executiv Adjunct,

Gabriel Vrînceanu