Ministerul Finanțelor Publice dă posibilitatea investitorilor din Programul Tezaur să-și răscumpere titlurile de stat înainte de scadență