MF publică Ghidul schemei de 2,25 miliarde lei pentru investiții majore în industriile cu tradiţie în România. Înscrierile încep la 29 iulie 2024

MF publică Ghidul schemei de 2,25 miliarde lei pentru investiții majore în industriile cu tradiţie în România. Înscrierile încep la 29 iulie 2024

Ministerul Finanțelor anunță că de la 29.07.2024 se dă startul primei sesiuni de înscriere a proiectelor în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.300/2024, pentru stimularea dezvoltării regionale prin investiţii ale căror costuri eligibile depășesc 50 milioane lei. Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 450 milioane euro.

Cererile de acord pentru finanțare însoțite de documentele justificative se vor putea depune online, până la data de 09.09.2024. Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare. Acordurile de finanțare se vor emite până la 31 decembrie 2026, iar plata ajutorului de stat se va realiza în perioada 2025-2032.

„Antreprenorii interesați de investiţii de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoare de activitate de vârf, au acum la dispoziție Ghidul Solicitanului în baza căruia își pot pregăti proiectele. La 29 iulie deschidem oficial prima sesiune de înscrieri. Mediul de afaceri are acest răgaz de două luni în care să își pună la punct documentația, timp în care vor primi asistență oricând au nevoie din partea Ministerului Finanțelor. Mizăm nu doar pe modernizarea sectorului privat, ci și revitalizarea industriilor tradiționale românești. Prin integrarea tehnologiilor noi și sustenabile, se deschid noi oportunități pentru aceste industrii, consolidându-le competitivitatea și contribuind la crearea unui lanț de producție mai eficient și mai durabil”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Cei interesați să aplice sunt invitați să parcurgă Ghidul Solicitantului, care cuprinde informații detaliate cu privire la modalitatea de acordare a finanțării, lista sectoarelor de activitate pentru care se acordă ajutorul de stat, precum și criteriile pe baza cărora se calculează punctajul.

Cine poate aplica pentru schema de ajutor de stat

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în unul dintre sectoarele:

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;

Fabricarea băuturilor;

Prelucrarea lemnului;

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice;

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații;

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;

Fabricarea echipamentelor electrice;

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

Fabricarea altor mijloace de transport;

Fabricarea de mobilă;

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile;

Alte industrii.

Criteriile cumulative de eligibilitate pe care o întreprindere trebuie să le îndeplinească sunt următoarele:

1. Criterii generale

Să fie înregistrate potrivit Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Să realizeze o investiţie iniţială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr.1;

Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii și să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;

Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

Să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială.

Suplimentar, pentru întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Totodată, pentru a fi eligibili, în plus față de criteriile generale, întreprinderile nou-înfiinţate trebuie să aibă capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și să nu aibă acționari care deţin sau au deţinut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o întreprindere cu acelaşi obiect de activitate pentru care solicită finanţare.

2. Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții:

a) să fie considerate investiții inițiale (unitate nouă/extindere/diversificare/schimbare fundamentală) sau investiții inițiale care creează o nouă activitate economică (unitate nouă/diversificare in cazul județului Ilfov);

b) să aibă o valoare totală, fără TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale, de minimum 50 milioane lei;

c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;

d) să îndeplinească condiția referitoare la efectul stimulativ;

e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de schemă;

f) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.

Etapele procesului de selecție

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare.

Cererile de acord pentru finanțare depuse în sesiune se ordonează descrescător pe baza unui punctaj calculat și se analizează în limita bugetului sesiunii. Analiza cererilor de acord pentru finanțare se finalizează cu acord pentru finanțare (dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate) sau scrisoare de respingere. Plata ajutorului de stat se realizează după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile efectuate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Ajutorul de stat se va acorda în baza unor cheltuieli eligibile, precum realizarea de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale, iar activele aferente investiției trebuie să fie noi.

Noua schemă de ajutor de stat are ca bază legală cadrul normativ european aflat în vigoare până la data de 31 decembrie 2026.

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.