Măsura privind sprijinul acordat tinerilor fermieri prin PNDR 2020 va fi lansată în 15 iulie