SC Ecoaqua: Documentul care spune totul despre managementul lui Cezar Neagu!

SC Ecoaqua: Documentul care spune totul despre managementul lui Cezar Neagu!

Directorul general al SC Ecoaqua SA, Cezar Neagu, bine priponit în funcţie datorită proptelelor sale politice, a reuşit mega – performanţa de a obţine două prime babane de peste 560 de milioane de lei vechi, spre finalul anului trecut, fiind astfel „premiat” de Consiliul de Administraţie al societăţii pentru rezultatele sale profesionale care contrastează puternic cu angajamentele asumate prin contractul de mangement.

Ca să nu mai fie loc de vorbe ori interpretări gratuite şi tendenţioase, avem documentul care confirmă managementul discutabil al specialistului cu carnet de partid în 2018.

Concret, pe 18 iulie, conducerea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Ecoaqua solicită conducerii SC Ecoaqua să-I transmită “într-o formă detaliată modul de realizare a indicatorilor şi obiectivelor prevăzute în contractual de mandate al directorului general, cu menţiunea expresă de îndeplinire sau nu a indicatorului / obiectivului respectiv, în vederea întocmirii şi transmiterii formularului S1100, prevpzut de OUG 109 / 2011 privind guvernarea corporativă având în vedere că din materialele dvs nu rezultă modul de îndeplinire a indicatorilor” Între paranteze fie vorba, urmărirea indicatorilor ar fi trebuir să se facă lunar!

Transmiterea datelor solicitate urma să se facă „pe repede – înainte” întrucât termenul de depunere a  formularului S1100 era 20 iulie!

Desigur, cei de la Ecoaqua s-au conformat livrând pe 19 iulie materialul solicitat pe care îl prezentăm mai jos.

Aşteptăm o reacţie nu doar din partea „executivului” operatorului regional de apă canal ci şi a Consiliului de Administraţie, a AGA şi chiar a consilierilor judeţeni.

„Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 1065 din 18.07.2019, vă detaliem în continuare modul de realizare al indicatorilor de performanţă ai Directorului General al Ecoaqua S.A.

Indicatorii sunt calculaţi pentru fiecare lună, având în vedere perioada care s-a scurs de la începutul anului. Astfel, rezultatele lunii decembrie conţin performanţa globală a anului respectiv.

1.Viteza de rotaţie a creditelor furnizori. Înseamnă numărul de zile de creditare pe care unitatea îl obţine de la furnizorii săi. Se exprimă ca valoare a datoriilor societăţii către furnizori la sfârşit de an,(numit sold furnizori) raportată la valoarea bunurilor şi serviciilor achiziţionate de la aceştia în anul respectiv, totul înmulţit cu 365 de zile. Se calculează cu formula

(sold furnizori / valoarea achiziţiilor de bunuri şi servicii) x 365.

Obligaţia asumată este de 45 de zile, iar nivelul realizat a fost de 79,46 zile, însemnând o performanţă inferioară celei asumate. Valoarea indicatorului este 45:79,46=0,57 şi reflectă(fiind subunitar) faptul că nivelul de performanţă a fost inferior celui asumat. Obligaţia asumată nu a fost îndeplinită decât în proporţie de 57%.

2.Viteza de rotaţie a debitelor clienţi. Exprimă numărul de zile până la data la care clienţii îşi achită datoria către societate. Se calculează ca raport dintre datoria totală a clienţilor la sfârşitul anului şi cifra de afaceri, totul înmulţit cu 365 de zile. Obligaţia asumată este de 123,42 zile, însemnând o performanţă inferioară celei asumate. Valoarea indicatorului este 120:123,42=0,97.

Obligaţia asumată nu a fost îndeplinită decât în proporţie de 97%.

  1. Viteza de rotaţie activelor imobilizate. Evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin determinarea valorii cifrei de afaceri generată de o anumită cantitate de active imobilizate. Se calculează cu formula

cifra de afaceri / valoarea activelor imobilizate

Obligaţia asumată este ca raportul să aibă valoarea 12, iar nivelul realizat a fost de 0,22, însemnând o performanţă inferioară celei asumate. Valoarea indicatorului este 1,12:12=0,09. Obligaţia asumată a fost îndeplinită în procent de 9%, ca urmare a creşterii activelor imobilizate din POS Mediu, fapt ce a dus la denaturarea rezultatului.

4.Viteza de rotaţie a stocurilor. Înseamnă numărul de zile în care stocul de materii prime şi materiale sunt imobilizate în unitate şi se calculează cu formula

Stocuri / cifra de afaceri x 365 zile.

Obligaţia asumată este de 10 zile, iar nivelul realizat a fost de 3,22 zile, însemnând o performanţă superioară celei asumate. Valoarea indicatorului este 10:3,22=3,11. Obligaţia asumată a fost îndeplinită în procent de 311%.

5.Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venit. Este o altă formă de exprimare a profitabilităţii activităţii desfăşurate. Se calculează cu formula:

cheltuieli din exploatare / venituri din exploatare x 1000

Obligaţia asumată este de 980, iar nivelul realizat a fost de 990,57, însemnând o performanţă inferioară celei asumate (s-a cheltuit mai mult decât s-a estimat). Valoarea indicatorului este 980:990,57=0,99. Obligaţia asumată a fost îndeplinită în procent de 99%.

  1. Productivitatea muncii. Se exprimă ca raport între volumul de apă facturat şi numărul total de angajaţi ai societăţii. Obligaţia asumată este de a creşte valoarea productivităţii cu 4% pe an. Nivelul realizat este de numai 2,39%. Indicatorul are valoarea de 2,39:4=0,6. Obligaţia asumată a fost îndeplinită în procent de 60%.
  1. Durata de remediere a avariilor în reţele. Obligaţia asumată a fost de remediere a oricărei avarii în mai puţin de 60 de ore. Indiferent de numărul de ore în care a fost remediată avaria şi indiferent de numărul de avarii, performanţa maximă realizată este cea asumată. Dacă există avarii care au fost remediate în mai mult de 60 de ore,(chiar şi una singură), se consideră că obligaţia nu a fost respectată. Gradul de îndeplinire al obligaţiei în acest caz este dat de numărul de avarii remediate în mai puţin de 60 de ore(conform listei asumate) şi numărul total de avarii. În situaţia concretă a anului 2018, toate avariile au fost remediate în maxim 60 de ore. În acest caz obligaţia asumată a fost îndeplinită, iar valoarea indicatorului este

Nr. de avarii remediate în mai puţin de 60 de ore / numărul total de avarii=1.

Obligaţia asumată a fost îndeplinită în procent de 100%.

  1. Numărul de sesizări privind parametrii apei potabile furnizate raportat la numărul total de utilizatori. Obligaţia asumată a fost de a nu exista mai mult de 25 de sesizări la numărul total de utilizatori din anul 2018, de 27396 utilizatori. În cazul extinderii ariei de operare numărul de utilizatori va creşte, astfel că şi numărul de sesizări va creşte în aceeaşi proporţie. În anul 2018 au fost înregistrate 10 sesizări, iar valoarea indicatorului a fost de 25:10=2,5. Obligaţia asumată a fost îndeplinită în procent de 250%.
  1. Cifra de afaceri. Obligaţia asumată este de creştere cu 2,5% pe an, iar nivelul realizat a fost de 16,57%, însemnând o performanţă superioară celei asumate. Valoarea indicatorului este 16,57:2,5=6,63.

Obligaţia asumată a fost îndeplinită în procent de 663%.

  1. Durata de soluţionare a cererii clienţilor. Obligaţia asumată a fost de soluţionare a oricărei cereri în mai puţin de 12 zile. Indiferent de numărul de zile în care a fost soluţionată cererea şi indiferent de numărul de solicitări, performanţa maximă realizabilă este cea asumată. Gradul de îndeplinire al obligaţiei în acest caz este dat de numărul de solicitări rezolvate în mai puţin de 12 zile(conform limitei asumate) şi numărul total de solicitări. În situaţia concretă a anului 2018, au fost rezolvate 2326 solicitări în mai puţin de 12 zile, dintr-un număr total de 2419 de solicitări. Obligaţia nu a fost îndeplinită în totalitate. Valoarea indicatorului este 2326:2419=0,96. Obligaţia asumată a fost îndeplinită în procent de 96%.
  1. Procentul de reducere a pierderilor de apă. A fost asumată o reducere a volumului de apă pierdută cu 8% anual. Pentru anul 2018, volumul de apă pierdută trebuie să fie cu 8% mai mic decât volumul de apă pierdută în 2017. Altfel spus, în 2018, volumul de apă pierdută trebuia să fie cu 366626 mc mai mic decât volumul de apă pierdută în 2017. Comparând volumul de apă pierdută în 2018 cu cel din 2017, s-a constatat o reducere cu 270984 mc a volumului de apă pierdută. Valoarea indicatorului este 270984:366326=0,74. Obligaţia asumată a fost îndeplinită în procent de 74%.
  1. Creşterea numărului de branşamente. Obligaţia asumată a fost ca în 2018 să crească numărul de branşamente cu 5%, urmând ca în 2019, 2020 şi 2021 să mai crească doar cu 4%. În 2018 numărul de branşamente a crescut cu 11,09%, însemnând o valoare a indicatorului de 11,09:5=2,22, obligaţia fiind realizată în procent de 222%.

Indicatorii financiari, privind plata datoriilor, ratelor şi dobânzilor se calculează ca raport între sumele plătite şi sumele ce trebuiau plătite. Întrucât societatea nu a avut restanţe, obligaţiile asumate au fost respectate integral şi valoarea indicatorului, în fiecare caz este 1, mai puţin în cazul plăţii tuturor datoriilor către bugetul local. Din total datorat de 183668 lei, au rămas neplătiţi 56811 lei, însemnând că s-a plătit doar(183668-56811) / 1836680=126857/183668=69%, indicatorul având astfel valoarea de 0,69.”

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.