Consiliul Judeţean va susţine handbalul, fotbalul şi futsalul în baza unor contracte de finanţare

Consiliul Judeţean va continua şi în 2017 să susţină financiar sportul de performanţă călărăşean. Marţi, în cadrul primei şedinţe ordinare din acest an, consilierii judeţeni au analizat şi aprobat Hotărârea privind aprobarea, de principiu, a finanţării cluburilor sportive, de către Consiliul Județean Călărași, la care Judeţul Călăraşi are calitatea de asociat–membru fondator.

Potrivit iniţiatorului, preşedintele Vasile Iliuţă, Consiliul Judeţean va asigura finanţarea AHC Dunărea 2014, respectiv AFC Dunărea 2005 Călăraşi cu suma cumulată de 1800 mii lei, în baza unor contracte de finanţare. Astfel fiecare din cele două structuri sportive menţionate mai sus, va primi timp de 6 luni suma de 900 mii lei. Până la aprobarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2017, finanţarea va fi asigurată în limita a 1/12 din bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2016.

„Consiliul Judeţean Călăraşi are calitatea de asociat şi membru fondator la Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași și la Asociația Handbal Club Dunărea Călărași 2014.

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că o parte din veniturile asociaţiilor o reprezintă resursele obţinute de la bugetul local.

De asemenea, Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că prin hotărâre a consiliului judeţean se pot repartiza sume din bugetul propriu al judeţului pentru finanţarea activităţii structurilor sportive locale, constituite, în condiţiile legii, ca structuri nonprofit.

Acelaşi act normativ stipulează că structurile sportive fără scop patrimonial pot beneficia de sume de la bugetul local pentru finanţarea de programe sportive.

Având în vedere argumentele de fapt şi de drept expuse anterior, consider că este necesară şi oportună aprobarea, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi, a finanţării, de principiu, a celor 2 cluburi sportive, de către Consiliul Județean Călărași, la care Judeţul Călăraşi are calitatea de asociat–membru fondator, în conformitate cu prevederile legale incidente aflate în prezent în vigoare.” se arată în Expunerea la proiectul de hotărâre mau sus – menţionat validat de 19 din cei 27 de consilieri judeţeni prezenţi.

Liderul Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, şi-a respectat astfel promisiunea făcută de a sprijini şi pentru 2017 activitatea sportivă a celor două cluburi. Să vedem şi reacţia primarului Dan Drăgulin şi a Consiliului Local.