Consiliul Judeţean solicită preluarea în administrare a Palatului Administrativ pentru demararea lucrărilor de reabilitare

prefectura paraginaÎncă de la obţinerea mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă a declarat că este interesat de reabilitarea sediului Prefecturii. În acest sens, marţi, 31 ianuarie în cadrul primei şedinţe ordinare din 2017, Iliuţă va supune aprobării consilierilor Hotărârea privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi administrarea temporară a Consiliul Judeţean Călăraşi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.

Lucrările de reabilitare şi modernizare ar putea fi realizate cu fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 3.1. „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisie scăzută de carbon” – Componenta „Clădiri nerezidenţiale”.

Palatul Administrativ al Judeţului Călăraşi, actualul sediul al Instituţiei Prefectului, a fost transmis în administrarea acestei instituţii potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 706/1994 (poziţia 12 din Anexă). În acest act normativ, Palatul Administrativ figurează ca fiind compus din 3 corpuri: Corpul A – sediul Instituţiei Prefectului, proprietate publică statului, Corpul B – sediul fostului Centru Regional de Formare Profesională FORDOC, actual sediu Punct de lucru al ADR SUD MUNTENIA, proprietate publică judeţului şi Corpul C – sediul Poliţiei Locale, proprietate publică a judeţului.

Palatul Administrativ este reprezentat în prezent numai de către Corpul A din perimetrul construibil şi doar acesta aparţine domeniului public al statului, în timp ce corpurile B şi C aparţin domeniului public al judeţului Călăraşi.

În vederea executării lucrărilor de consolidare la Palatul Administrativ a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 2376/2004 prin care imobilul a fost transmis în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi pe durata execuţiei lucrărilor de consolidare.

În scopul executării lucrărilor de reabilitare este necesar ca imobilul să fie transmis în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, condiţie impusă pentru a putea accesa fonduri europene.

Una dintre oportunităţile de finanţare din fonduri nerambursabile o reprezintă cea prevăzută prin Programul Operaţional Regional, Axa 3.1. „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisie scăzută de carbon” – Componenta „Clădiri nerezidenţiale”.

După adoptarea prezentului proiect de hotărâre, a cărui anexă conţine datele de identificare actualizate ale Palatului Administrativ, transmise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi în urma efectuării măsurătorilor cadastrale, se va proceda la întocmirea unui proiect de Hotărâre de Guvern având ca obiect actualizarea datelor de identificare ale imobilului şi obţinerea dreptului de administrare.

Preluarea Palatului Administrativ se va face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern pentru transmiterea dreptului de administrare, iar Consiliul Judeţean Călăraşi va da în administrare gratuită Instituţiei Prefectului–Judeţul Călăraşi partea de imobil în care funcţionează în prezent.” se arată în Expunerea de Motivela Proiectul de Hotărâre mai sus menţionat.

Potrivit Hotărârii, după preluarea imobilului pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern pentru transmiterea dreptului de administrare, Consiliul Judeţean Călăraşi va da în administrare gratuită Instituţiei Prefectului– Judeţul Călăraşi partea de imobil în care funcţionează în prezent.

pref 2pref 3pref 4pref 5pref 6pref 7pref 8pref 9pref 10pref 11pref 12