Ecoaqua, în criză! Cezar Neagu a solicitat creşterea preţului la apă cu 20,95%!

Ecoaqua, în criză! Cezar Neagu a solicitat creşterea preţului la apă cu 20,95%!

SC Ecoaqua SA Călăraşi traversează momente extrem de dificile iar dacă nu se iau măsuri ferme, inclusiv rezilierea contractului de management al lui Cezar Neagu riscă să intre în incapacitate de plată.

Operatorul regional de apă şi canalizare se află într-o situaţie dramatică. În acest sens, a solicitat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, încă din 12 septembrie 2019 creşterea preţului la apă cu 20,95%, de la 3,77 lei / mc la 4,56 lei / mc precum şi a tarifului la canalizare de 17,35%, de la 3,25 lei / mc cât este în prezent la 3,82 lei / mc., asta după ce şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice îşi dăduse acordul, în baza Avizului nr 712947 / 10.09.2019.

Conducerea societăţii motivează că „pentru reducerea impactului asupra eficienţei serviciului (pe termen scurt şi mediu) chiar a siguranţei serviciului (pe termen mediu şi lung) trebuie luate cât mai repede deciziile de finalizare a procesului de creştere a capitalului social şi a ajustării preţurilor şi tarifelor). Fără creşterea de capital social va fi ameninţată capacitatea de implementare a proiectului de investiţii din POIM, cu efecte catastrofale asupra conformării operatorului la directivele europene privind apa potabilă şi apa uzată (demonstrarea capacităţii de implementare este condiţie obligatorie în aprobarea Contractului de finanţare). Fără ajustarea preţurilor şi tarifelor la nivelul impus de actuala realitate economică va fi anulată capacitatea investiţională a operatorului.”

Directorul general, Cezar Neagu care spre finalul anului 2018, încasa o primă de câte sute de milioane de lei vechi, desigur pentru rezultatele economico-financiare „excepţionale” realizate, a primit însă o veste proastă din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI Ecoaqua. Întrunită în şedinţă pe 24 decembrie 2019, AGA a hotărât „de principiu susţinerea majorării tarifului cu 10% la apă şi la canalizare faţă de 20,95%, respectiv 17,35%, cum se solicită” Această hotărâre de principiu reprezintă propunerea AGA care a fost transmisă spre analiză Consiliilor Locale. Şedinţa AGA în cadrul căreia se va vota solicitarea de majorare a preţului, respectiv a tarifului, va avea loc în a doua jumătate a acestei luni.

Cauzele care ar fi stat la baza propunerii de majorare a preţului la apă şi a tarifului pentru canalizare

- Extinderea ariei de operare în localităţi mici, în care aceste servicii nu generează suficiente venituri pentru acoperirea costurilor de exploatare, înregistrându-se pierderi economico – financiare

- Creşterea semnificativă a preţului energiei electrice cu aproximativ 300% faţă de perioada analizată pentru actualele preţuri şi tarife, adică iunie 2018 – mai 2019

- Punerea în funcţiune şi preluarea în exploatare a tuturor bunurilor realizate prin POS Mediu, fapt care a generat creşterea cheltuielilor cu amortizarea şi a cheltuielilor cu taxele şi impozitele locale

- Creşterea la valoarea de 2080 a salariului de bază minim garantat (de la 1450 lei la 01.01.2017), în condiţiile în care 60% din personalul operatorului regional sunt afectaţi în mod direct de această modificare.