ISJ Călăraşi organizează în această lună simularea examenelor naţionale

ISJ Călăraşi organizează în această lună simularea examenelor naţionale

În luna ianuarie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Călărași organizează simularea examenelor naționale în toate unitățile școlare cu PJ, care au clase terminale de gimnaziu și/sau de liceu.

Evaluare națională - clasa a VIII-a:

21 ianuarie 2020, 12.00- 14.00 - Limba și literatura română

22 ianuarie 2020, 12.00- 14.00 - Matematică

Bacalaureat - clasa a XII-a:

27 ianuarie 2020, 12.00- 15.00 - Limba și literatura română

30 ianuarie 2020, 12.00- 15.00 -Matematică și istorie

3l ianuarie 2020, 12.00- 15.00- Biologie, geografie, socio-umane, fizică, chimie, informatică

Desfășurarea probelor de examen se va realiza în condiții cât mai apropiate de cele prevăzute de legislația în vigoare (OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 și OMEN nr.4950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2020).

Se vor respecta cu prioritate cerințele referitoare la afișaj, asistență, supraveghere audio-video (în conformitate cu procedurile existente). Subiectele se vor transmite în fiecare centru de examen, prin e-mail, în ziua desfășurării probei. Evaluarea lucrărilor se va realiza în centre de evaluare. Pe durata desfășurării probelor nu se vor suspenda cursurile. Rezultatele obținute la simulare se vor discuta cu elevii participanţi, iar notele obținute se vor comunica părinților. Notele pot fi trecute în catalog doar la solicitarea elevului.

La nivelul unității de învățământ se vor analiza rezultatele pentru fiecare disciplină în parte și se vor demara planuri de acțiune care vor cuprinde măsuri de remediere, acolo unde este cazul. Noutatea acestei simulări județene pentru Bacalaureat o reprezintă proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed).

Sursa Facebook Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi