Lehliu Gară / Iulian Iacomi: Oraşul e un şantier!

Lehliu Gară / Iulian Iacomi: Oraşul e un şantier!

Iulian Iacomi şi-a legat demult numele cu oraşul Lehliu Gară. După 8 ani petrecuţi la cârma Primăriei localităţii vecine, Dor Mărunt (2000-2008), Iacomi devine edil al localităţii ridicată la rang de oraş pe 18 aprilie 1989, în urma localelor din 2008, funcţie pe care o ocupă şi în prezent.

Cu o populaţie estimată la circa 6.000 de locuitori dar şi cu un spital a cărui modernizare a costat 10 milioane de euro, bani proveniţi cu precădere din fonduri europene, Lehliu Gară este în plină „reconstrucţie”. „Oraşul e un întreg şantier. Muncim în fiecare zi ca să putem finaliza ceea ce ne-am propus.” susţine Iacomi care continuă „În acest moment, bunăoară, se află în stadiu de execuţie un amplu proiect de reabilitare a reţei de canalizare. De 50 de ani nu s-au mai făcut investiţii în acest domeniu”. Valoarea lucrărilor este estimată la 5.789.377 lei, iar finanţarea este asigurată din fonduri guvernamentale, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2 dar şi din bugetul local.

Pe lângă reabilitarea reţei de canalizare, autoritatea locală este preocupată şi de reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă. „Suntem în faza elaborării Proiectului tehnic dar sperăm ca în primăvara anului viitor să putem recepţiona lucrarea” susţine primarul PSD, Iulian  Iacomi. Proiectul, în valoare de 2.527.996 lei, va fi finanţat prin intermediul PNDL 2.

Refacerea infrastructurii de apă şi canal nu este singura prioritate a Executivului local. Pe agenda primarului Iacomi figurează şi investiţia privind „Înfiinţare reţea de gaze naturale în satul Răzvani” „Am semnat contractul cu operatorul, lucrarea constând în înfiinţarea a 16 km de reţea de alimentare cu gaz. Valoarea investiţiei este de 3.134.000 lei. A durat ceva mai mult din cauza avizelor pe care a trebuit să le obţinem de la Drumurile Naţionale. În luna mai a anului viitor, preconizăm să finalizăm şi acest proiect extrem de important pentru oraşul nostru” adaugă Iacomi.

Circa 40 de milioane de lei pentru modernizarea străzilor

Reabilitarea, modernizarea infrastructurii stradale este un alt punct asumat de primarul Iulian Iacomi şi echipa sa din primărie. „Avem în vedere asfaltarea a 28 de km de drum. Am „prins” dacă vreţi, cam tot ce înseamnă asfaltarea de străzi. E vorba de 22 în satul Răzvani, 12 în satul Buzoieni şi 29, în oraşul Lehliu Gară. Am depus proiectul în luna mai iar în septembrie l-am semnat deja. Proiectul „Modernizare străzi în Lehliu Gară şi satele Răzvani şi Buzoieni” se află în faza de licitaţie, fiind urcat în SICAP. Valoarea pachetului este de 39.360.498 lei şi va fi realizat prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii.” precizează Iacomi.

Oraşul Lehliu Gară va fi în, perioada imediat următoare, beneficiar al unui parc ce va fi amenjat chiar în faţa sediului Primăriei. „Proiectul, în valoare de 681.008 lei, va fi finanţat din fonduri PNDR – GAL. Suntem în stadiul de obţinere a avizelor după PT. Şi asta nu e tot. Intenţionăm să mai amenajăm alte două parcuri, unul în vecinătatea Casei de Cultură iar celălalt în satul Răzvani, investiţii pe care sperăm să le ducem la bun sfârşit până în primăvara anului viitor.” completează primarul Iacomi.

Investiţii în cultură şi sport

Arena sportivă „Liviu Cucu” din oraşul Lehliu Gară va intra într-un amplu proces de modernizare. „În acest sens, am iniţiat şi depus la Compania Naţională de Investiţii Proiectul privind înfiinţarea unei Baze Sportive de Tip 1. Stadionul va fi dotat cu vestiare noi, cu o tribună cu 500 de scaune, investiţia fiind estimată la 2 milioane de lei. În judeţ, pe lângă Lehliu Gară, alte 3 localităţi urbane vor beneficia de astfel de arene sportive multifuncţionale. E vorba de oraşul Fundulea şi municipiile Olteniţa şi Călăraşi. Prezentul dar şi viitorul copiilor noştri ne preocupă în mod deosebit. Avem mulţi copii talentaţi, dornici să facă performanţă sportivă în condiţii de pregătire superioare.” susţine Iacomi.

Nu în cele din urmă, în acest mandat, Iulian Iacomi intenţionează să demareze şi proiectul privind construirea şi dotarea unui Cămin cultural în satul Răzvani, tot cu sprijin guvernamental prin CNI.

Un alt domeniu „sensibil” care vizează până la urmă „bunăstarea” cetăţeanului din Lehliu Gară se referă la extinderea alimentării cu energie electrică. „Este un obiectiv pe care mi l-am asumat în faţa alegătorilor noştri şi pe care trebuie să-l finalizăm. E un proces anevoios întrucât avem nevoie de fel de fel de avize. Depunem eforturi însemnate de pildă pentru scoaterea de teren din circuitul silvic. Nu e deloc simplu dar nădăjduim că o vom scoate la capăt.” pretinde Iulian Iacomi.

“KETANES – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani”

Primăria oraşului Lehliu Gară în parteneriat cu Asociația C4C – Communication for Community, Școala Gimnazială nr. 1 Răzvani, Libro Events și Asociația BRAHMA implementează în perioada martie 2018 – februarie 2021 proiectul “KETANES – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani”, prin intermediul căruia 751 persoane din comunitatea marginalizată Răzvani, Lehliu-Gară, județul Călărași beneficiază de un set complex de măsuri integrate de sprijin și servicii menite să reducă numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Răzvani, prin furnizarea de măsuri integrate de sprijin și servicii specializate în domeniul educației, ocupării forței de muncă, antreprenoriatului, serviciilor sociale/socio-medicale/medicale, locuirii, reglementării de acte, nediscriminării și promovării multiculturalismului pentru cele 751 de persoane aparținând grupului țintă.

Persoanele din grupul țintă al proiectului vor beneficia de următoarele măsuri integrate:

  • servicii educaționale: 90 de preșcolari vor beneficia de subvenții sub formă de pachete cu îmbrăcăminte și încălțăminte, vor participa la programe de educație non-formală, ateliere tematice, școli de vară, 90 de părinți/tutori vor fi implicați în programe de educație parentală, 110 elevi (ciclul primar și gimnazial) vor beneficia de programul „Școală după Școală”, 50 de tineri/adulți vor participa la programul „A doua șansă”;
  • măsuri de ocupare: 376 de persoane vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională, cursuri de calificare (Agent curățenie clădiri și mijloace de transport, Lucrător în alimentație, Agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție, Lucrător în comerț, Lucrător finisor în construcții, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Agent securitate, Operator introducere, validare și prelucrare date), servicii de mediere pe piața internă a muncii, iar 130 persoane vor fi sprijinite în vederea ocupării unui loc de muncă;
  • sprijin antreprenorial: 56 de persoane vor urma un program de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și vor beneficia de servicii de consiliere și consultanță pentru elaborarea unui plan de afaceri, 10 dintre ele urmând să primească finanțare în valoare de până la 40.000 euro;
  • servicii sociale: 751 de persoane (551 adulți și 200 copii) vor beneficia de servicii de asistență socială primară în urma unei evaluări inițiale și planuri de intervenție personalizate;
  • servicii socio-medicale: 751 de persoane (551 adulți și 200 copii) vor beneficia de servicii de evaluare a stării de sănătate și igienă, screening primar pentru depistarea principalelor boli infecțioase și vor fi implicați într-o campanie de educare pentru o viață sănătoasă și funcțională;
  • servicii medicale: 751 de persoane (551 adulți și 200 copii) vor beneficia de consultații și tratamente stomatologice;
  • îmbunătățirea condițiilor de locuire: 80 de locuințe vor beneficia de lucrări de igienizare, reabilitare sau reparație;
  • servicii juridice: 200 de persoane vor beneficia de asistență pentru obținerea actelor de proprietate/posesie;
  • sprijin în domeniul combaterii discriminării: 751 de persoane (551 adulți și 200 copii) vor fi activ implicate în activități de conștientizare a importanței nediscriminării și vor fi încurajate să se implice în rezolvarea problemelor de la nivelul comunității.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității romă aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

aldis