Miercuri a avut loc Conferința de încheiere a proiectului ”Integritate prin proceduri, instruire și prevenire - IPIP”

Miercuri a avut loc Conferința de încheiere a proiectului ”Integritate prin proceduri, instruire și prevenire - IPIP”

Conferința de încheiere a proiectului ”Integritate prin proceduri, instruire și prevenire - IPIP”, implementat de Primăria Municipiului Călărași prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, s-a bucurat de prezența reprezentanților de instituții publice călărășene, dar și de cea a colegilor din instituție.

Obiectivul general al proiectului este cel al consolidării integrității la nivelul PMC și al Serviciilor publice locale, rezultatele concretizându-se în:

11 proceduri operaționale elaborate pe măsuri de prevenire a corupției

un ghid al procedurilor operaționale

un sondaj de opinie în rândul personalului propriu și al aleșilor locali

6 sesiuni de instruire

90 de persoane instruite, funcționari public, personal contractual și aleși locali, în ceea ce privește prevenirea corupției

Menționăm faptul că acest proiect a fost premiat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în luna octombrie, în cadrul celei de-a XII-a ediţie a conferinţei internaţionale Inovaţie şi calitate în sectorul public, cu premiul III pe Pilonul Etica, parte a culturii organizaționale.

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi