AMR solicită Guvernului efectuarea rectificării bugetare şi alocarea de fonduri în regim de urgenţă municipiilor şi oraşelor

AMR solicită Guvernului efectuarea rectificării bugetare şi alocarea de fonduri în regim de urgenţă municipiilor şi oraşelor

Primarii de municipii solicită emiterea în regim de urgenţă a actelor normative care să asigure autorităţilor publice locale instrumentele şi resursele necesare:

  1. Efectuarea rectificării bugetare şi alocarea de fonduri în regim de urgenţă municipiilor şi oraşelor, având în vedere că suspendarea/încetarea activităţii unor agenţi economici va duce la diminuarea drastică, începând cu această lună, a alimentării cu sume provenite din impozitul pe venit (IV) la nivelul tuturor unităţilor administrativ teritoriale, iar amânarea plăţii impozitelor şi taxelor locale până la data de 30 iunie, măsură benefică pentru populaţie, afectează substanţial bugetele locale.
  2. Reglementarea posibilităţii ca APL să efectueze achiziţii directe de bunuri, servicii şi lucrări necesare combaterii epidemiei COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, fără aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale.
  3. Revizuirea prevederilor art.6 alin. 1 din OM nr. 4/2020, în sensul responsabilizării asociaţiilor de proprietari în ducerea la îndeplinire a acestei obligaţii, cu sprijinul autorităţilor publice locale.

Biroul de presa al AMR