Călăraşi | Consiliul Local convocat azi în şedinţă extraordinară

Călăraşi | Consiliul Local convocat azi în şedinţă extraordinară

În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce a convocat Consiliul Local municipal Călăraşi în şedinţă extraordinară, luni, 10 mai, ora 16.30 cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.

Primar,

Marius Grigore Dulce