DAS Călăraşi: Înscrierea copiilor în creşă pentru anul şcolar 2021 – 2022. Primirea cererilor de luare în evidenţă: 01 – 30 iunie 2021

DAS Călăraşi: Înscrierea copiilor în creşă pentru anul şcolar 2021 – 2022. Primirea cererilor de luare în evidenţă: 01 – 30 iunie 2021

Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi (DAS Călăraşi), instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Călăraşi, vă aduce la cunoştinţă că înscrierea copiilor în creşă pentru anul şcolar 2021-2022 se face online, utilizând adresa de mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., după cum urmează:

În perioada 01 – 30 iunie 2021: primirea cererilor de luare în evidență.

Cererea tip, se poate descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Călărași, www.das.primariacalarasi.ro, la sectiunea Despre DAS – Cresa, însoțită de declarația privind informarea și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Cererea va fi completată și semnată de un părinte / reprezentant legal al copilului ce urmează a fi înscris la creșă, însoțită de copii ale actelor membrilor de familie și de adeverințe de salariat ale reprezentanților legali, după caz;

Documentele vor fi scanate împreună cu celelalte documente și trimise pe adresa de e-mail mai sus menționată;

În perioada 01 – 15 iulie 2021: evaluarea solicitărilor de către Compartimentul de specialitate din cadrul Creșei;

În data de 16.07.2021 se va afișa la sediul Creșei din str. Mușețelului nr.9 și pe site-ul Primăriei Municipiului Călărași: www.das.primariacalarasi.ro, la sectiunea Despre DAS – Cresa lista solicitanților pentru înscriere în anul școlar 2021-2022;

În perioada 16 – 19 iulie 2021: depunerea contestațiilor, dacă este cazul;

În perioada 20 - 23 iulie 2021: evaluarea contestațiilor;

În data de 26 iulie 2021: afișarea listei definitive cu copiii admiși pentru înscriere în anul școlar 2021-2022, la sediul Serviciului Creșă, dar și pe site-ul Primăriei Municipiului Călărași- www.das.primariacalarasi.ro, la sectiunea Despre DAS – Cresa.

Ulterior, părinții / reprezentanții legali vor prezenta documentelor necesare completării dosarului de înscriere pentru copiii admiși, în vederea emiterii Dispoziției Primarului. Acestea se vor regăsi pe site-ul instituției www.das.primariacalarasi.ro, la sectiunea Despre DAS – Cresa.

          

În perioada 01 – 20 august 2021: primirea documentelor la sediul Creșei privind completarea dosarului de înscriere pentru copiii admiși în anul școlar 2021-2022.

De serviciile acordate de către serviciul Creșă beneficiază următoarele categorii de persoane:

 1. Copii cu vârstă antepreșcolară, cuprinsă între 10 luni și 3 ani care au domiciliul în municipiul Călărași și care sunt apți din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea;
 2. Copiii care frecventează creșa și ai căror părinți sau reprezentanți legali se află în una din următoarele situații:

- nu au contractul de muncă suspendat (excepție fac părinții care în maximum 2 luni de la depunerea solicitării de înscriere la creșă a minorului urmează să se reîncadreze în muncă);

- mamele care sunt eleve sau studente ca formă de învățăm la zi (prezintă adeverință de la unitatea de învățământ frecventată);

 1. Copii proveniți din familii în care există risc social (stabilit în urma întocmirii anchetei sociale) sau copii proveniți din familii monoparentale.

În cazul în care numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor libere, compartimentul de specialitate din cadrul serviciului Creșă , va selecta solicitările conform criteriilor de departajare.

Criteriile pentru departajare a copiilor la înscriere în vederea clasificării dosarelor pentru admiterea copiilor în centru, în cazul în care numărul de solicitări va depăși numărul de locuri disponibile, sunt:

 1. Locul de muncă al părinților/reprezentanților legali care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat (dovedit prin adeverinţă de la locul de muncă)- 5 puncte pentru fiecare părinte;
 2. Adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de unul dintre părinți/reprezentanți legali, care urmează o forma de învățământ la zi- 5 puncte;
 3. Părinți ce au în îngrijire un alt copil sub vârsta de un an, altul decât cel care va frecventa centrul (se atașează copii după certificatele de naștere ale tuturor copiilor din familia respectivă) - 2 puncte;
 4. Familia ce are în îngrijire copii gemeni / tripleți (se va întocmi un dosar pentru fiecare copil) -5 puncte pentru fiecare copil;
 5. Familia cu mai mulți copii în întreținere (se vor atașa copii după certificatele de naștere ale copiilor) -2 puncte pentru fiecare copil;
 6. Familia monoparentală (se va atașa un act notarial/sentință/referat de anchetă socială, care să demonstreze faptul că are în întreținere minorul) -10 puncte;
 7. Familia care are un copil cu handicap grav (altul decât cel pentru care optează înscrierea la creșă)- 2 puncte;

Data reluării activității profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului (adeverință de la locul de muncă), astfel:

 • Celor care își reiau activitatea până în luna august - 5 puncte;
 • Celor care isi reiau activitatea în luna septembrie - 4puncte;
 • Celor care isi vor relua activitatea în luna octombrie - 3 puncte;
 • Celor care își reiau activitatea în luna noiembrie - 2 puncte;
 • Celor care își reiau activitatea în luna decembrie - 1 punct;
 • Celor care își reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor - 0 puncte.

Admiterea copilului pentru a frecventa creşa se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut şi în funcţie de locurile disponibile în creşă pentru anul şcolar următor.

Informații privind procedura de înscriere a copiilor se pot oferi și la numărul de telefon 0242-333.264, de luni până joi în intervalul orar 08:00-16:30 și vineri în intervalul orar 08:00-14:00.

DASINSCRIERECOPII