Municipiul Călărași, împotriva majorării tarifului de operare solicitată de Rebu SA

Municipiul Călărași, împotriva majorării tarifului de operare solicitată de Rebu SA

Municipiul Călărași se opune solicitării operatorului local de salubritate de majorare a tarifului de operare. În acest sens, în plenul ultimei ședințe ordinare, consilierii locali au votat în unanimitate acordarea unui mandat special viceprimarului Liviu Coman, reprezentantul Municipiului Călărași în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris Călărași în vederea exercitării votului nefavorabil privind modificarea tarifului de operare al societății RER Ecologic Service București Rebu SA.

“Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS, înregistrată la Primăria municipiului Călărași cu nr 17164/29.03.2021, este solicitată mandatarea reprezentantului Primărie municipiului Călărași privind votul în Adunarea generală, ca urmare a solicitării făcute de către societatea RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU S.A, operator pe raza UAT în baza contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor in zona 3 Călărași, nr. 34/2223/20.07.2017, privind modificarea tarifului de operare. Pentru a evita eventualele disfuncţionalităţi în îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei este necesară mandatarea domnului Coman Liviu, în cel mai scurt timp conform adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS, prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Călăraşi, în vederea exercitării în Adunarea Generală a atribuţiilor municipiului Călăraşi prevăzute la art. 16 alin (2) şi (3), art. 20, 21, 22 din Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.”, se arată în Referatul de aprobare privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS.

Viceprimarul Liviu Coman a devenit reprezentantul UAT Călărași în AGA ADI Ecomanagement Salubris în baza Dispoziției nr. 1698 / 24.11.2020.