Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi marţi, 18 februarie în şedinţă ordinară de plen. Iată ordinea de zi!

Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi marţi, 18 februarie în şedinţă ordinară de plen. Iată ordinea de zi!

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, marţi, 18.02.2020, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic ,,Sandu Aldea”, în Liceul Agricol ,,Sandu Aldea” Călăraşi, începând cu anul şcolar 2020-2021.
 5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – teren în suprafaţă de 1514 mp având număr cadastral 23364, situat în Aleea Dumbrava Minunată, nr. 1 din municipiul Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi, a imobilului – teren în suprafaţă de 711 mp, teren situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Dumbravei, nr. 2Bis.
 7. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 5.529.061 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călăraşi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019, în exerciţiul bugetar 2020, pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/03.10.2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/03.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul “Reabilitarea termică a Grădiniţei cu Program prelungit Țara Copilăriei Călărași”.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/03.10.2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Călărași”.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/03.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul “Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Călăraşi”.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/10.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul „Îmbunătăţirea transportului public de călători în municipiul Călăraşi şi creşterea performanţelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente”, finanţat din Programul Operaţional Regional POR 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate şi a intermodalităţii în municipiul Călăraşi prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete”, finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Sporirea gradului de mobilitate al populaţiei prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu staţii inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călăraşi”.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a municipiului Călăraşi”.
 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren – cotă indiviză teren de sub construcţie, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 1A, bloc J55, în suprafaţă de 27,91 mp, către Cucu Elena Roxana.

Diverse.