V. Iliuță: Acțiunile lor sunt lovite de nulitate!

V. Iliuță: Acțiunile lor sunt lovite de nulitate!

Vești proaste pentru cei care intenționează să se adreseze justiției după ce imobilele pe care le-au construit ilegal pe malul stâng al Brațului Borcea au început să fie demolate de Primăria Municipiului Călărași. Președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță a precizat joi că “Hotărârile judecătorești sunt lovite de nulitate dacă cei din zona Promenda vor încerca acțiuni în instanță”, invocând în acest sens prevederile Legii 50 / 1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. “Primăria s-a acoperit prin Dispoziția primarului Marius Dulce. Conform Legii 50, orice construcție edificată pe domeniul public poate fi demolată fără proces, decât în baza unei dispoziții pe care primarul o pune în aplicare prin intermediul unei comisii pe care o stabilit-o. Acea comisie e condusă de administratorul public, Eduard Grama, căruia noi îi mulțumim pentru că duce la îndeplinire dispoziția primarului Marius Dulce ca să putem să continuăm dezvoltarea municipiului și a județului și să ducem mai departe proiectele pe care le-am promis călărășenilor că le vom realiza, a continuat Vasile Iliuță.

Administratorul public, Eduard Grama a anunțat că procesul de demolare a construcțiilor ridicate ilegal se va finaliza în două săptămâni urmând ca terenul să fie pus la dispoziția constructorului pentru demararea lucrărilor de execuție a portului turistic de agrement și ulterior a promenadei. În zonă, nu mai puțin de 57 de persoane au deținut terenuri cu suprafețe cuprinse între 6 și 984 mp, în baza unor contracte de ocupare temporară, în 2020, suma încasată de Primărie din închirierea spațiilor fiind de doar 3.180 lei!

Legea 50 / 1991 | Articolul 33

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 32, constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului, cat si constructiile, lucrarile si amenajarile cu caracter provizoriu executate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de autoritatea administratiei publice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla constructia, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului.

(2) Procedura prevazuta la alin. (1) se poate declansa din oficiu de autoritatea administratiei publice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla constructia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului apartinand domeniului public sau privat al statului.

(3) In cazul neindeplinirii de catre autoritatea administratiei publice competente a procedurii de desfiintare, in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii prevazute la alin. (2) , proprietarul sau administratorul legal al terenului apartinand domeniului public ori privat al statului va putea trece de indata la desfiintarea constructiilor executate fara autorizatie de construire.

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 32, constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al judetelor, oraselor ori comunelor vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de autoritatea administratiei publice competente, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului.

(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritatile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati comerciale specializate in astfel de lucrari, in conditiile legii.