Primăria Independența | Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante

Primăria Independența | Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante

Primăria Comunei Independenţa, cu sediul în Comuna Independenţa str.Unirii nr.42, judeţul Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Şef serviciu în cadrul Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 08.06.2021, ora 10.00,

- Proba interviu în data de 09.06.2021, ora 10.00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- are cetăţenia romănă şi domiciliul în Romănia;

- cunoaşte limba romănă scris şi vorbit;

- are vărsta de minim 18 ani impliniti;

- are capacitate deplină de exercitiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care nacdidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii:Studii medii cu diplomă de bacalaureat şi Certificat de absolvirea cursurilor de Sef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

- nu se solicită vechime în muncă;

- să fie atestat de către Inspectoraul Judetean pentru Situati de Urgenţă al Judetului Călăraşi „Barbu Stirbei”;

- nu a fost condamnat .

- nu a desfăşurat activitate de politie politică, astfel cum este definită de lege.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei comunei Independenţa.  

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Independenţa, judeţul Călăraşi, persoană de contact: Ion Eugenia Mariana telefon 0242535353, 0741034632, fax 0242535433

Primar,

Ing. Rădulescu Gabriel