Guvernul Orban se foloseşte de elevii navetişti, nerezolvându-le problema nici până acum

Guvernul Orban se foloseşte de elevii navetişti, nerezolvându-le problema nici până acum

Pe data de 27 mai 2020, a fost publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor şi de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 42/2017, iar analiza conţinutului proiectului a dus la constatarea următoarelor:

* Elevii sunt privaţi nu doar de dreptul general de 50% reducere pe mijloacele de transport rutier judeţean şi interjudeţean, ci şi de dreptul general de 50% reducere pe mijloacele de transport feroviar;

* Hotărârea de Guvern discriminează elevii care sunt şcolarizaţi în altă localitate de domiciliu, dacă aceştia au în localitatea de domiciliu o unitate de învăţământ preuniversitar;

* Nu este prevăzută niciun fel de sancţiune pentru operatorii de transport care vor refuza să transporte elevii. Atragem atenţia Guvernului României asupra faptului că, atâta timp cât operatorii de transport funcţionează în regim comercial, ei nu vor putea fi obligaţi să acorde facilităţi de transport pentru elevi, fiind vorba de o obligaţie de serviciu public specifică unui contract de serviciu public care în continuare nu există;

* Elevii nu vor beneficia de niciun fel de reducere pe perioada vacanţelor, deşi Guvernul României promitea faptul că elevii vor beneficia de aceste facilităţi pe tot parcursul anului calendaristic.

Pe data de 28 mai 2020, Consiliul Naţional al Elevilor a transmis prim-ministrului României, Ludovic Orban, neregulile privind proiectul de Hotărâre de Guvern, solicitând, de asemenea, o întrevedere cu reprezentanţii elevilor în cadrul căreia urmau a fi discutate mecanismele prin care elevii vor putea beneficia de gratuitate pentru tipurile de transport prezentate în cadrul Legii educaţiei naţionale.

Deşi proiectul de Hotărâre de Guvern a fost lansat în consultare publică pentru 10 zile, în fapt, acesta a fost aprobat în şedinţa Executivului din 28 mai, după o consultare publică de nici 24 de ore, fiind ignorată dorinţa elevilor reprezentanţi de a se angrena într-un dialog cu decidenţii. Totuşi, este de remarcat faptul că Executivul se întâlnise, în urmă cu doar o săptămână, cu reprezentanţii operatorilor de transport care militează pentru funcţionarea transportului în regim comercial - Federaţia Operatorilor Români de Transport, care s-a opus gratuităţii transportului elevilor sub sancţiunea încheierii contractelor de gestiune sau a suspendării licenţelor. Guvernul României a cedat presiunilor operatorilor de transport şi a legiferat exclusiv pentru aceştia, fiind negate eforturile elevilor reprezentanţi pentru reintroducerea transportului în sfera serviciilor publice.

La ora actuală, transportul judeţean şi interjudeţean funcţionează în regim comercial, exact ca transportul de mărfuri, întrucât Executivul a încălcat voinţa Parlamentului şi avizul Consiliului Legislativ, prelungind licenţele operatorilor de transport.

Ce înseamnă, de fapt, faptul că aceste licenţe au fost prelungite, iar transportul judeţean şi interjudeţean continuă să funcţioneze în regim comercial?

* Statul nu poate impune niciun fel de obligaţie pentru operatorii de transport, nici măcar transportarea elevilor gratuit sub sancţiune încetării licenţelor. Proiectul de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nu prevede niciun fel de sancţiune pentru operatorii de transport care vor refuza să transporte elevii în regim gratuit, aşa cum promite Guvernul României;

* De când licenţele operatorilor de transport au fost prelungite, o dată cu ieşirea din starea de urgenţă, Unele firme care fac transport intrajudeţean de persoane au dublat tarifele pentru călători imediat ce li s-a permis din nou să circule după ridicarea restricţiilor. Acest aspect a fost afirmat a spus prefectul judeţului Bistriţa Năsăud Stelian Dolha la care au ajuns mai multe sesizări din partea celor care fac naveta.

* Elevii nu vor putea beneficia de niciun fel de facilitate în cadrul transportului judeţean şi interjudeţean, întrucât orice fel de facilitate destinată elevilor (grup social de dimensiuni considerabile protejat de statul român) trebuie prevăzută într-un contract de serviciu public (CSP), fiind obligaţie de serviciu public (OSP). Aşadar, Guvernul României se foloseşte de elevii navetişti din România, a căror situaţie impune existenţa unor măsuri clare şi coerente, pentru a proteja transportatorii a căror unic interes este de a face profit;

* OUG 70/2020 = OUG 51/2019, care a fost respinsă pe cale parlamentară ca urmare a demersurilor elevilor reprezentanţi. Totuşi, Guvernul României a ales să ignore strădania elevilor spre a obţine contractele de serviciu public prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. La fel ca OUG 51/2019, OUG 70/2020 încalcă prevederile regulamentului european, regulament care, doar dacă ar fi aplicat, ar duce la aplicarea facilităţilor de transport pentru elevi.

Elevii din România nu vor mai beneficia de niciun fel de facilitate pentru transportul judeţean şi interjudeţean, fiind privaţi de un drept general care era prevăzut în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 înaintea aprobării OUG 70/2020. Observăm faptul că Guvernul României se foloseşte de problema transportului elevilor într-un sens pur electoral, motiv pentru care condamnăm, cu fermitate, aceste acţiuni iniţiate în dezavantajul elevilor pe care îi reprezentăm.

Soluţia propusă de reprezentanţii elevilor din România este următoarea:

* Modificarea, pe cale parlamentară, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020;

* Asigurarea gratuităţii în cadrul serviciilor de transport pentru elevi, prin următoarea modificare şi completare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011:

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020

Articolul 69

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază gratuit de servicii publice de transport local rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

 1. La articolul 84, alineatul (2) se abrogă.
 2. La articolul 84, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază gratuit de transportul rutier, naval, precum şi feroviar între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor.

 1. La articolul 84, alineatul (3 indice 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3 indice 1) Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (1), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată, metrou, se suportă după cum urmează:

 1. a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt înscrişi elevii;
 2. b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul.
 3. La articolul 84, după alineatul (3 indice 4) se introduce un nou alineat, alineatul (3 indice 5), cu următorul cuprins:

(3 indice 5) Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (3), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată şi transportul rutier interjudeţean contra cost prin servicii regulate, se suportă după cum urmează:

 1. a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt înscrişi elevii;
 2. b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele judeţelor pe raza cărora se află unitatea de învăţământ preuniversitar la care sunt înscrişi elevii;
 3. La articolul 105 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 4. e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1) şi alin. (3 indice 1), şi pentru transportul şcolar;
 5. La articolul 105 alineatul (2), după litera e) se adaugă o nouă literă, litera e indice 1), cu următorul cuprins:

e indice 1) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (3) şi alin. (3 indice 5);

 1. La articolul 111, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) Cheltuielile aferente facilităţilor acordate elevilor pentru transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

Amendamente

Articolul 69

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 84 alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Gratuitatea este asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale, prin subvenţionarea operatorului de transport conform Legii nr. 92/2007.

(2) Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul de interes public desfăşurat în alte condiţii decât sub forma unui serviciu public. Decontarea se va realiza de către unitatea de învăţământ.

 1. La articolul 84 alin. (3)-(3 indice 4) se abrogă.
 2. La articolul 104 la alineatul (2) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
 3. e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (2);
 4. La articolul 105 alineatul (2), literele e) şi e1) se abrogă.

Lupta pentru transportul elevilor continuă şi sperăm că toate partidele parlamentare, indiferent de culoarea politică, ne vor sprijini în obţinerea transportului gratuit pentru elevii navetişti, deziderat la care noi nu vom renunţa. În acest sens, somăm Guvernul României să înceteze campania de dezinformare ţintită către elevii din România, întrucât măsurile promovate nu rezolvă problemele noastre, ale beneficiarilor direcţi ai educaţiei, ci prelungeşte starea de incertitudine şi incoerenţă legislativă.

"Tot ce mai putem să facem acum este să milităm pentru rezolvarea problemei în Parlamentul României, întrucât chiar voinţa acestui for legislativ suprem a fost încălcată, fiind prelungite licenţele operatorilor de transport. Cu zâmbetul pe buze, Guvernul anunţă că elevii vor avea transport gratuit, deşi nu este posibil aşa ceva dat fiind actualul cadru legislativ. Cu acelaşi zâmbet pe buze, Guvernul se foloseşte de elevii navetişti şi le restricţionează dreptul la orice facilitate pentru transportul judeţean şi interjudeţean. La momentul actual, transportul judeţean şi interjudeţean funcţionează exact ca transportul de mărfuri: în regim comercial, iar cât timp transportul rămâne în sfera serviciilor comerciale, elevii nu vor beneficia de nicio facilitate", a declarat Antonia-Laura Pup.