CNE: Ministerul Educaţiei şi Cercetării încalcă legea sistematic!

CNE: Ministerul Educaţiei şi Cercetării încalcă legea sistematic!

În cursul zilei de vineri, ministrul educaţiei şi cercetării a emis ordinul 5545/2020, care aprobă Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, apărut în Monitorul Oficial al României la data de 12 septembrie.

Consiliul Naţional al Elevilor atrage atenţia asupra prevederilor acestui ordin lacunar, în contextul în care a fost emis cu doar două zile înaintea redeschiderii şcolilor, fără consultarea reprezentanţilor actorilor din sistemul educaţional.

Conform ordinului de ministru, printre principiile care guvernează procesul didactic din mediul online, cel puţin la nivel teoretic, se regăsesc principiul calităţii, principiul asigurării egalităţii de şanse şi principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia. În contextul în care, încă din lumea martie, peste 900.000 de elevi din România nu şi-au putut continua parcursul educaţional din cauza lipsei de dispozitive conectate la Internet, principiile enunţate mai sus rămân doar nişte forme fără fond, care, în fapt, nu vor putea fi aplicate decât pe hârtie, în ciuda faptului că Guvernul României are cadrul legislativ necesar pentru a achiziţiona aceste dispozitive, conform Legii 109/2020 - (n.n Ministerul Educaţiei şi Cercetării) asigură, la cerere, fiecărui cadru didactic şi fiecărui elev un dispozitiv - laptop sau tabletă, conectat la internet, pentru a putea participa la activităţile de e-learning.

Având în vedere considerentele de mai sus, putem afirma faptul că Ministerul Educaţiei şi Cercetării a ales să neglijeze elevii fără acces la tehnologie, prin lipsa infrastructurii asigurate de la nivel central şi prin pasarea responsabilităţii către autorităţile publice locale, dar şi prin consemnarea ca absenţi a tuturor elevilor care nu participă la cursurile online.

Totodată, atragem atenţia asupra posibilităţii profesorilor de a nota elevii în baza activităţii online, fără acordul lor sau al părinţilor. Această măsură este una lipsită de fundament, în contextul în care nici până în ziua de astăzi nu a fost redactat un set de norme care să indice modalitatea de transpunere a conţinuturilor de la clasă în spaţiul virtual, în baza cărora profesorul să poată evalua şi nota elevul. Pentru ca notarea să se realizeze în mod corect şi obiectiv, cadrul didactic are nevoie atât itemi de evaluare a activităţii online, cât şi de modalităţi eficiente de predare a conţinuturilor, astfel încât elevul să asimileze competenţele-cheie din profilul absolventului.

În acelaşi timp, având în vedere faptul că sistemul de transmisiune live nu este pus la punct în multe dintre unităţile de învăţământ, este imperios ca lecţiile să fie înregistrate, astfel încât acestea să poată fi accesate atât de elevii care nu sunt prezenţi fizic la şcoală, cât şi de cei care îşi doresc să revină asupra anumitor conţinuturi.

"Încă o dată, Guvernul României ne dovedeşte că nu este capabil să asigure condiţiile necesare pentru ca toţi elevii să aibă acces la educaţie, în mod nemijlocit. Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite ordine în care sunt prevăzute principii precum egalitatea de şanse şi echitatea. Unde erau aceste principii, stimaţi guvernanţi, atunci când ar fi trebuit să faceţi achiziţii pentru dispozitive electronice conectate la internet pentru elevi şi profesori? Anul şcolar va începe într-un mod haotic, iar responsabilitatea vă aparţine întru totul. În tot acest timp, tot ceea ce vă interesează este campania electorală. Am o veste pentru dumneavoastră: şcoala continuă şi după alegeri! Ce veţi face atunci?", a declarat Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.