LTME /  Elevii participanţi la etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare   

LTME /  Elevii participanţi la etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare   

Fiecare primǎvarǎ aduce în sufletul tuturor lumină și culoare dar mai ales curajul de a privi cu multă speranță către viitor; pentru școala și societatea românească, viitorul se dezvǎluie și se profilează încă din prezent, prin ceea ce promit să devină elevii cei mai buni, învǎțǎceii care vor duce mai departe renumele instituției în care s-au format și zestrea de cunoștințe deprinse de la dascǎlii care i-au pregătit. Zilele acestea sunt cu adevǎrat minunate, fiindcǎ rostul educației tocmai acesta este sǎ descopere sâmburele de luminǎ ascuns în fiecare copil, sǎ-l ajute sǎ creascǎ, sǎ rodeascǎ, sǎ îmbogǎțeascǎ sufletele noastre și lumea din jur.

Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” se bucurǎ din nou sǎ scrie în cartea sa de aur numele unor elevi minunați care-l vor reprezenta cu onoare și dǎruire la etapele naționale ale olimpiadelor școlare. Copiii aceștia cu minte luminatǎ și suflet frumos întruchipeazǎ în forma cea mai limpede ecuația minunatǎ care definește ceea ce  noi numim ,,educație temeinicǎ” – adicǎ acea tainicǎ și miraculoasǎ simbiozǎ dintre talentul unui învǎțǎcel și vocația unui dascǎl!

Nr. crt

Numele si prenumele

Clasa

Disciplina

Profesorul

Coordonator

1

Ghibu David

V

Matematica

Bornea Cristina

2

Mitea Alexia- Maria

VI A

Ed. tehnologică

Gherghinciu Anișoara

3

Călin Iulian Ștefan

VIII A

           Ed. tehnologică

Gherghinciu Anișoara

4

Păun  Maria-Narcisa

IX E

Istorie

Stoian Gheorghe

5

Dumitrașcu Filip- Nicolae

IX E

Lb. română

Ștefan Magdalena

6

Dumitrașcu Filip-Nicolae

IX E

Lb. latină

Decu Magda

7

Ştefan Alessia Andreea

IX E

Religie

Niculescu Mădălina

8

Bornea Andrei Laurenţiu

X A

Matematică

Stoianovici Gheorghe

9

Dima Vali

X E

Istorie

Isvoranu Emil

10

Dima Vali

X E

Latina

Decu Magda

11

Sofian Ana Maria

X E

Lb. franceză

Dobre Daniela

12

Marin Alina-Georgiana

XI E

Istorie

Stoian Gheorghe

13

Crăciun Cristina Georgiana

XII D

Istorie

Isvoranu Emil

Nu mai e, credem noi, un secret pentru nimeni câtă muncă și câtă dărurire se află în spatele unui asemenea rezultat; zile, săptămâni, luni în șir trudesc în numele pasiunii lor comune oamenii aceștia frumoși- elevi și profesori- pentru care excelența nu înseamnă un concept la modă, ci pur și simplu un fel de a fi. Efortul lor e atît mai lăudabil cu cât lumea în care trăim pare mai dezorientată; și copiii aceștia folosesc internetul, și lor le place să socializeze – real sau virtual - cu tineri de seama lor, dar este evident că ei au intuit, au descoperit și au aplicat în viața lor acel algoritm care asigura succesul; este evident că au intuit, descoperit și respectat o autentică ierarhie a valorilor, o eficientă așezare dincolo de tentațiile sterile ale cotidianului, în orizontul culturii și al științei.

Anul acesta ne mândrim cu toți elevii noștri care au participat la concursuri, dar trebuie sǎ lǎudǎm în mod deosebit performanțele celor care au triumfat la paisprezece olimpiade; ei au fost campionii acestei etape și vor deveni, în sǎptǎmânile ce vor urma, ambasadorii învǎțǎmântului cǎlǎrǎșean. Vǎ invitǎm deci sǎ le urǎm împreunǎ succes elevilor!

Merită subliniată diversitatea disciplinelor la care au fost înregistrate aceste performanțe,  fiind  evident faptul că ele se regăsesc deopotrivă în zona așa-numitelor științe exacte, precum și în sfera specializărilor umaniste. Prin urmare, putem aprecia, fără falsă modestie, faptul că Liceul ,,Mihai Eminescu” oferă educație de calitate la ambele filiere teoretice- real și uman.

La temelia acestui efort - câteodatǎ uriaș - se aflǎ întotdeauna, discret, dar devotat, pǎrintele. Noi, dascǎlii liceului ,,Eminescu”, ne-am exprimat mereu recunoștința pentru faptul cǎ ne-au încredințat soarta copiilor lor, prezentul, dar mai ales viitorul lor, convinși fiind cǎ vom face din acești adolescenți entuziaști...oameni în toatǎ puterea cuvântului! Asociația de părinți ” Eminescu” a sprijinit mereu activitatea noastrǎ, contribuind permanent la îmbogǎțirea bazei materiale a școlii, dar, mai ales, recompensând (inclusiv financiar) perfomanțele elevilor. Pentru toate acestea și pentru multe altele, discrete, dar esențiale, le mulțumim!

Cred că spiritul deosebit pe care îl împărtășesc toți aceia care formează - în prezent, dar și peste timp - frumoasa familie a școlii noastre poate fi înțeles de către oricine prin intermediul unui fapt care merită adus în atenția tuturor: de mai mulți ani, școala noastră beneficiază de un superb parteneriat cu două cadre universitare, doi savanți străluciți care activează în Statele Unite ale Americii; Domniile lor asigură anual un premiu de 100 de dolari pentru fiecare dintre elevii noștri care obțin rezultate atât de bune încât acestea să le asigure participarea la etapa națională a olimpiadelor de matematică, fizică, chimie și biologie. Gestul este, cu siguranță deosebit, pentru că o investiție în viitorul acestor tineri reprezintă, fără doar și poate, cea mai frumoasă formă de altruism, dar și de viziune. Adevărata dimensiune a acestei legături școală – savanți ni se devăluie cu adevărat abia atunci când adăugăm un detaliu esențial: parteneriatul a fost inițiat și susținut în tot acest timp de doamna profesor universitar doctor Corina-Oana Bondi, fost elev al Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu. Cuvintele de mulțumire pe care le-am putea adresa domniilor lor se cuvine a fi însoțite de promisiunea noastră de a onora cu fiecare ocazie acest demers, renumele școlii noastre, menirea noastră de a exista!

Mulțumim, de asemenea, instituțiilor care ne patroneazǎ și ne susțin și, de fapt, întregii comunitǎții, în mijlocul cǎreia creștem de la an la an și înflorim, discret și firesc, cum o fac și cireșii!

Director,

Prof. Stoian Gheorghe