Gh. Drăgănică: Resursele financiare sunt limitate dar printr-o acțiune consecventă de externalizare a serviciilor și reducere a unor cheltuieli se vor asigura banii necesari achitării salariilor

Gh. Drăgănică: Resursele financiare sunt limitate dar printr-o acțiune consecventă de externalizare a serviciilor și reducere a unor cheltuieli se vor asigura banii necesari achitării salariilor

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi (DGASPC) a fost înființată în subordinea Consiliului Județean Călărași prin Hotărârea nr. 106/ 27 octombrie 2004, prin comasarea Direcției Generale Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Călărași și Direcția Județeană de Asistență Socială Călărași şi preluarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocăneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

În funcția de director executiv din ianuarie 2019, dr. Gheorghe Drăgănică a prezentat, în interviul de mai jos pe care vă invit să-l parcurgeți, o “radiografie” a activității Direcției în 2020, prezentând în mod succint și obiectivele pentru acest an.

Domnule director, DGASPC Călăraşi a fost anul trecut în centrul atenţiei opiniei publice pentru că politicienii s-au grăbit s-o transforme în subiect de răfuială în campania electorală. Şi mă refer cu precădere la plata drepturilor salariile care s-a făcut cu întârziere. Cum a fost, până la urmă, soluţionată această problemă destul de spinoasă şi în ce măsură pentru acest an ar putea reapărea în spaţiul public.

Gheorghe Drăgănică: Anul trecut, asa cum am afirmat in conferinta de presa de la momentul respectiv, a fost vorba de o inactiune a celui care indeplinea la acel moment functia de presedinte al CJ Călărași, care din motive subiective tergiversa convocarea unei sedinte a CJC pentru aprobarea rectificarii bugetare necesare acordarii integrale a salariilor angajatilor DGASPC Călărași.

Necesarul de credite bugetare pentru anul 2020 în suma totala de 77.123 mii lei fusese prezentat inca de la inceputul anului Consiliului Judetean Calarasi, din care cheltuieli de personal in suma de 58.703 mii lei (sumă ce includea norma de hrana si tichete de vacanta).

Mentionez ca de la bugetul de stat s-a alocat suma de 11.363 mii lei, diferenta fiind asigurata de catre ordonatorul principal de credite, in speta de catre CJC.

Dată fiind situatia bugetului insuficient pentru achitarea salariilor angajatilor DGASPC in semestrul II al anului 2020, s-au purtat discutii la CJC inca de la inceputul lunii iulie 2020 impreuna cu conducerea institutiei noastre, solutia identificata fiind cea a rectificarii bugetare pana in luna septembrie, insa pentru aceasta era nevoie de convocarea sedintei CJC care s-a concretizat mult mai tarziu sau prin asumarea de catre Presedintelui Consiliului Judetean in functie prin dispozitie pe care nu a dorit sa si-o asume la momentul respectiv.

Dupa izbucnirea conflictului creat pentru neplata salariilor, pentru rezolvare s-au virat creditele disponibile din trimestrul IV in trimestrul III, s-au utilizat economiile bugetare si banii pentru concedii medicale incasati de la CAS Calarasi.

Abia in 22.09.2020 s-a aprobat prin dispozitia presedintelui CJC majorarea bugetului cu suma de 1.068.000 lei pentru plata salariilor, in baza rectificarii acordate de catre Ministerul Muncii de la bugetul de stat, achitandu-se pana la 90% din salariile nete, ulterior fiind achitata si diferenta, desi suma respectivă figura in bugetul CJC inca de la rectificarea din august 2020.

Anul acesta resursele financiare sunt limitate, dar printr-o actiune concertata si consecventa de externalizare a serviciilor si reducere a unor cheltuieli, prin restructurarea serviciilor rezidentiale destinate protectiei adultilor cu dizabilitati si reducerea de personal, factori determinanti in alocarea de catre Ministerul Muncii a sumelor necesare functionarii sistemului de asistenta sociala, se vor asigura banii necesari achitarii salariilor personalului angajat la DGASPC Călărași.

Care ar fi priorităţile dvs. pentru acest an, în contextul eficientizării activităţii şi al încadrării în buget? Din câte ştim ar fi demarat în acest sens un plan de restructurare, de reorganizare a instituţiei, primele centru vizate fiind cele de la Olteniţa şi Plătăreşti.

Gheorghe Drăgănică: In acest an, urmare a reducerii resurselor financiare alocate sistemului de asistenta sociala si a necesitatii respectarii prevederilor legale specifice domeniului protectiei drepturilor copilului si protectiei drepturilor persoanelor cu dizabilitati, a coordonatelor metodologice trasate de autoritatea centrala de profil, s-a impus o reanalizare a sistemului de protectie sociala la nivelul institutiei si reorganizarea / restructurarea acestuia astfel incat intreaga activitate sa se centreze pe nevoi reale, cu accent pe eficientizare si optimizare, centrate pe beneficiari si calitate in acordarea serviciilor furnizate acestora.

Astfel, in luna februarie s-a reorganizat serviciul rezidential care functioneaza in municipiul Oltenita in sensul ca s-a desfiintat Complexul de Servicii Comunitare pentru copilul cu handicap sever si s-a infiintat Centrul pentru Abilitare si Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Oltenita, dat fiind numarul mare de adulti cu dizabilitati aflati cu masura de protectie in sistemul de protectie sociala si nevoia diversificarii serviciilor destinate acestei categorii de beneficiari. In acest proces s-a respectat nomenclatorul de servicii sociale in vigoare si s-a regandit structura organizatorica, corelandu-se tipologia de beneficiari cu categoria profesionala necesara, numarul de angajati raportandu-se la numarul de beneficiari si la nevoile specifice. In acest context, schema de personal s-a redus cu 16 posturi astfel incat in prezent sunt aprobate la CAbR Oltenita un numar de 50 de posturi.

Totodata, avand in vedere necesitatea restructurarii serviciilor rezidentiale destinate adultilor cu dizabilitati cu capacitate mai mare de 50 de locuri conform prevederilor OUG. nr.69/2018 s-a impus regandirea sistemului de protectie a adultilor si identificarea de urgenta a unor solutii de diminuare a capacitatii acestora conditionati fiind de reducerea finantarii cu 25% in fiecare an pana la finalizarea procesului de restructurare, urmând ca, începând cu 1 ianuarie 2022, finanţarea să se asigure exclusiv din bugetul judeţului,

In acest context, analizand situatia CRRN Plataresti, care se afla in proces de restructurare de multi ani urmare a conditiilor oferite beneficiarilor la limita inferioara a asigurarii nevoilor de baza, a nerespectarii standardelor de calitate in ceea ce priveste gazduirea beneficiarilor, aspect neconform prin raportare la numarul mare de beneficiari din CRRN Plataresti si la suprafata alocata per beneficiar in spatiile de cazare, situatia juridica a cladirii care nu se afla in patrimoniul DGASPC Calarasi, costurile mari de asigurare a utilitatilor si imposibilitatea realizarii investitiilor necesare reabilitarii/recompartimentarii cladirii, au determinat luarea deciziei de inchidere a acestui serviciu rezidential si identificarea altor solutii pentru beneficiari.

Astfel, demersurile noastre s-au centrat pe distribuirea beneficiarilor in alte servicii subordonate care detineau locuri disponibile, s-au contractat servicii la furnizori privati licentiati conform legii, s-au notificat DGASPC- urile mun. Bucuresti in vederea preluarii beneficiarilor care provin de pe raza lor administrativ - teritoriala si apartinatorii in vederea identificarii unor solutii adecvate de ingrijire si protectie pentru acestia.

In acest sens, se poate estima ca pana la sfarsitul lunii martie sa se inchida CRRN Plataresti, personalul fiind supus procesului de restructurare si reconversie profesionala cu respectarea legislatiei muncii.

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a solicitat analizarea si aprobarea in cadrul Colegiului Director si ulterior, s-a aprobat aceasta propunere in cadrul Consiliului Judetean Calarasi

Referitor la CIA Ciocanesti se urmareste reorganizarea serviciului, urmand ca si capacitatea acestuia sa fie diminuata la 50 de locuri date fiind prevederile OUG. nr.69/2018; astfel, se va proceda la reevaluarea beneficiarilor si redistribuirea lor in cadrul altor servicii subordonate si din comunitate, sau la reintegrarea in familie, dupa caz.

In vederea prevenirii institutionalizarii persoanelor adulte cu dizabilitati si a identificarii unor alternative de tip familial pentru ingrijirea acestora, DGASPC Calarasi dispune de un numar de 20 de posturi de asistenti personali profesionisti care se vor bugeta, urmand sa demareze un proces de recrutare si selectie a persoanelor solicitante care vor prelua din CIA Ciocanesti adulti cu dizabilitati ce pot fi ingrijiti in familie, cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia specifica.

Pentru reducerea cheltuielilor si eficientizarea activitatii s-a procedat la externalizarea serviciilor de asigurare a hranei in centrele subordonate, urmand sa se demareze procedura achizitiei si pentru servicii de spalatorie si paza.

In sistemul de protectie a copilului de asemenea, s-a reanalizat situatia serviciilor subordonate, punandu-se accent pe dezvoltarea alternativelor de tip familial, extinderea retelei de asistenti maternali profesionisti si prioritizarea adoptiei nationale ca solutii adecvate pentru promovarea si respectarea interesului superior al copilului.

In vederea reorganizarii unui serviciu subordonat destinat protectiei copilului cu dizabilitati severe s-a elaborat un plan de inchidere si s-a accesat linia de finantare prin POR urmarindu-se infiintarea unor casute de tip familial in care sa fie gazduiti acesti copii si a unui centru de zi care sa ofere servicii de recuperare si reabilitare.

De asemenea, se vor reanaliza schemele de personal aferente tuturor serviciilor tinand cont de prevederile HG. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale si costurile efective aferente acestor servicii.

Se intelege ca in contextul actual este nevoie de o regandire a sistemului existent in termeni de eficienta si eficacitate, cu centrare pe beneficiar si calitate in toate serviciile pe care le furnizam.

Un lider politic local semnala recent faptul că la nivelul DGASPC Călăraşi, în toamna anului trecut, s-a procedat la angajarea a circa 200 de persoane, adică numărul salariaţilor ar fi crescut de la 799 la 1000. Care e realitatea?

Gheorghe Drăgănică: Referitor la angajarea a 200 de persoane in toamna anului trecut, precizez ca este o informatie nedocumentata care nu are corespondent in realitate; ceea ce afirma respectivul lider politic este o afirmatie tendentioasa si fara suport real in conditiile in care acest lider nu a verificat informatiile si nu a solicitat niciun fel de date din partea institutiei noastre.

Sustin cele afirmate cu date concrete argumentand ca la sfarsitul lunii septembrie 2020 la nivelul DGASPC Calarasi se aflau in evidenta un numar de 805 angajati , iar la sfarsitul lunii februarie 2021 institutia avea un numar de 824 angajati.

Despre activitatea din centre ce ne puteţi spune? Unde aţi întâmpinat cele mai mari probleme anul trecut?

Gheorghe Drăgănică: Anul trecut, dupa cum bine stiti, la CRRN Plataresti au fost mai multe probleme, de altfel mediatizate, datorate lipsei de implicare a personalului in remedierea deficientelor constatate in cadrul centrului pe linie administrativa, nereguli care s-au indreptat imediat in urma masurilor trasate de conducerea directiei.

De asemenea, s-au constatat probleme in ce priveste situatia copiilor din sistem rezidential care nu revin la timp din invoire sau a celor care parasesc centrul rezidential fara permisiune, insa sitiatia este gestionata aproximativ bine in colaborare cu organele de politie.

E de remarcat totusi, ca anul trecut, datorita situatiei pandemice existente, la nivelul tuturor serviciilor subordonate, tot personalul s-a implicat cu responsabilitate reusind sa depaseasca cu bine situatia de carantina instituita, beneficiarii fiind monitorizati cu deosebita grija, astfel incat nu s-au inregistrat afectari majore ale starii de sanatate ale acestora.

DGASPC este, poate, cel mai mare consumator de resurse financiare din bugetul Judeţului. Ce sume estimaţi să primiţi anul acesta pentru funcţionare, respectiv pentru investiţii?

Gheorghe Drăgănică: Sume estimate sa primim pentru 2021: 60.000 mii lei, pentru funcționare, respectiv 500 de mii de lei, pentru investiții.

Precizez ca, la acest moment, cu bugetul alocat, se poate asigura functionarea fara probleme a institutiei pana in luna septembrie 2021, in conditiile in care Ministerul Muncii a alocat suma de 33.242 mii lei, iar Consiliul Judetean a alocat suma de 12.110 mii lei.

In vederea alocarii integrale a bugetului estimat pentru anul 2021, astept rectificarea necesara incepand cu luna iulie a acestui an, fundamentand si solicitand din timp creditele respective ordonatorului principal de credite.

Mulțumesc.

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.