Avocatul Poporului: În 3.002 localităţi din România (94,34%) este încălcat dreptul elevilor la burse şcolare

Avocatul Poporului: În 3.002 localităţi din România (94,34%) este încălcat dreptul elevilor la burse şcolare

Joi, 10 septembrie a.c., a fost lansat în conferinţă de presă, Raportul privind acordarea burselor pentru elevi la nivel naţional în anul şcolar 2019-2020, realizat de Avocatul Poporului şi Societatea Academică din România.

Obiectul raportului a fost reprezentat de situaţia respectării dreptului la burse şcolare al elevilor de către autorităţile publice locale din România în anul şcolar 2019-2020, având la bază date din 3.182 de unităţi şi subdiviziuni administrativ-teritoriale în sarcina cărora există obligaţia de a acorda burse şcolare pentru elevi, obţinute cu sprijinul celor 42 de instituţii ale prefectului.

Rezultatele cercetării realizate arată faptul că: din 3.182 de autorităţi publice locale, doar 180 (5,66%) acordă integral burse şcolare pentru elevi, cu respectarea cadrului legal în vigoare; doar un număr de 1.043 de localităţi (32,78%) acordă cel puţin un tip de bursă şcolară; dintre cele patru tipuri de burse şcolare, bursa de ajutor social se acordă de către 948 de autorităţi publice locale din 3.182 (29,79%), bursa de merit de către un număr de 551 (17,32%), cea de studiu de către 266 (8,36%), iar cea de performanţă de doar 163 de autorităţi publice locale (5,12%).

Având în vedere situaţia existentă, au fost formulate următoarele propuneri şi recomandări:

  1. Autorităţile publice locale care nu acordă burse şcolare să procedeze de îndată la adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare pentru elevi, cu respectarea criteriilor generale de acordare prevăzute de OMECTS nr. 5576/2011;
  2. Autorităţile publice locale care nu au prevăzut credite bugetare în bugetul pe anul 2020 în vederea acordării burselor şcolare să procedeze de îndată la rectificare bugetului local;
  3. Inspectoratele şcolare judeţene să solicite autorităţilor publice locale respectarea obligaţiei legale de a acorda burse şcolare, precum şi să monitorizeze gradul de acordare a burselor şcolare la nivel judeţean;
  4. Prefecţii, în virtutea rolului de reprezentanţi ai Guvernului în teritoriu, să monitorizeze respectarea de către autorităţile publice locale a obligaţiei de a acorda burse şcolare, punându-le acestora în vedere să se conformeze prevederilor legale;
  5. Ministerul Educaţiei şi Cercetării să solicite inspectoratelor şcolare judeţene monitorizarea situaţiei respectării obligaţiei unităţilor administrativ-teritoriale de a acorda burse şcolare şi pe baza datelor obţinute să realizeze rapoarte anuale privind respectarea dreptului la burse şcolare al elevilor;
  6. Guvernul să adopte o hotărâre privind stabilirea cuantumului minim al burselor şcolare, cuantumuri care să fie în valoare de cel puţin: 134,6 lei (10% din salariul minim net pe economie) - bursa de merit; 269,2 lei (20% din salariul minim net pe economie) - bursa de performanţă; 336,5 lei (25% din salariul minim net pe economie) - bursa de studiu; 403,8 lei (30% din salariul minim net pe economie) - bursa de ajutor social;
  7. Guvernul, în vederea respectării principiului autonomiei locale, să aloce din bugetul de stat fondurile necesare în vederea asigurării plăţii burselor şcolare la cuantumurile minime mai sus menţionate prin finanţarea complementară, conform art. 105 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Raportul integral, care conţine defalcat pe judeţe situaţia fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în parte, se regăseşte pe site-ul instituţiei, la secţiunea Rapoarte speciale - Rapoarte speciale 2020, sau accesând link-ul: https://www.avp.ro/rapoarte-speciale/2020/raport_special_2020_2.pdf