Primăria Călăraşi / Peste 1,1 milioane lei, suma alocată din împrumuturi pentru finanţarea unor obiective, în primul trimestru al anului!

Primăria Călăraşi / Peste 1,1 milioane lei, suma alocată din împrumuturi pentru finanţarea unor obiective, în primul trimestru al anului!

Şi în acest an, Executivul Primăriei Călăraşi a apelat la împrumuturi bancare pentru finanţarea unor obiective de investiţii. Aşa se face că la finele primului trimestru, potrivit execuţiei bugetare votate săptămâna trecută, suma utilizată din împrumuturi a fost de 1.138.097 lei.

Cea mai mare parte, de 428.009,17 lei a fost virată în contul constructorului care se ocupă de reţeaua de canalizare pluvială de pe strada Locomotivei. În mod normal, proiectul ar trebui finalizat la finele lunii octombrie.

Pentru obiectivul vizând „Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă – Lot 1”, finanţat prin PNDL, s-a alocat în primul trimestru suma de 365.989,90 lei.

O sumă „apreciabilă” a fost direcţionată şi spre obiectivul Construire Grădiniţă cu 8 grupe, finanţat de asemenea prin PNDL, în cuantum de 248.868,73 lei.

De subliniat că în perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 martie, Primăria nu a virat nici măcar 1 leu în modernizarea străzii Griviţa, respectiv a amenajării Pieţii Unirii (Centrale), aflată în continuare în stadiul de ...ruină.

Iată mai jos lista completă a obiectivelor de investiţii pentru care s-a alocat de-a lungul primului trimestru suma de  1.138.097 lei, provenită exclusiv din împrumuturi bancare (CEC şi BCR)

Obiective de investiţii

 1. Construire Grădiniţă cu 8 grupe: 248.868,73 lei
 2. Reţea alimentare cu apă şi canalizare pluvială strada Pescăruş, tronson cuprins între strada Panduri şi strada General Constantin Pantazi: 3.734,21 lei
 3. Execuţie reţea canalizare pluvială strada Locomotivei: 428.009,17 lei
 4. Proiect tehnic+ Execuţie reţea canalizare menajeră şi pluvială Cartier Măgureni: 74.149,86 lei
 5. Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă – Lot 1: 365.989,90 lei
 6. Proiectare şi execuţie, reabilitare şi modernizare strada Griviţa: 0 lei
 7. Promovarea incluziunii sociale prin înfiinţarea unui Club al Pescarilor Dunăreni, din Municipiul Călăraşi, POPAM 2014 – 2020: 833 lei
 8. Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Călăraşi, POR 2014 – 2020: 3.927,00 lei
 9. Reabilitare termică a Grădiniţei cu program prelungir Ţara Copilăriei Călăraşi, POR 2014 – 2020: 2.934,54 lei
 10. Reabilitarea termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi, POR 2014 – 2020: 2.765,56 lei
 11. Sistem integrat pentru simplificare proceduri administrative şi reducerea birocraţiei la nivelul municipiului Călăraşi POCA 2014 – 2020: 6.884,99 lei
 12. Lucrări de amenajare a Piaţa Unirii (Piaţa Centrală) din Municipiul Călăraşi: 0 lei

Total: 1.138.097 lei