Călăraşi / Primăria a încheiat primul trimestru cu un excedent de circa 2 milioane de lei

Călăraşi / Primăria a încheiat primul trimestru cu un excedent de circa 2 milioane de lei

După primele 3 luni ale anului, Primăria Călăraşi „a raportat” un excedent bugetar de 1.980.390 lei la care se adaugă şi excdentul neutilizat din anul precedent în cuantum de 5.229.061 lei

Veniturile bugetului local – secţiunea de funcţionare, s-au cifrat la 34.837.094 lei. Veniturile reprezentând secţiunea de dezvoltare, au însumat 1.167.956 lei, rezultând per total venituri de 36.005.050 lei.

În primele 3 luni, călărăşenii au plătit impozite şi taxe pe clădiri în valoare de 5.491.096 lei (61,11%), faţă de un nivel prognozat de 8.985.040 lei.

În ceea ce priveşte impozitul pe teren, s-a încasat suma de 1.873.418 (41,28%) lei faţă de nivelul prognozat de 4.538.000 lei

În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea s-au cifrat la 34.024.659 lei din care pentru secţiunea de funcţionare – 33.242.122 lei şi pentru secţiunea de dezvoltare – 782.538 lei.

În ceea ce priveşte bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la buget local, acesta se prezintă astfel:

Venituri extrabugetare, la 31 martie: 1.138.097 lei

Cheltuieli extrabugetare: 959.155 lei

În primul trimestru, Executivul a tras şi a utilizat suma de 1.138.097 lei.