ANUNŢ | PMC va dispune ridicarea, transportarea şi depozitarea tuturor vehiculelor fără stăpân sau abandonate într-un spaţiu special amenajat

ANUNŢ | PMC va dispune ridicarea, transportarea şi depozitarea tuturor vehiculelor fără stăpân sau abandonate într-un spaţiu special amenajat

Conform prevederilor Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori ale unităţii administrativ-teritoriale Municipiului Călăraşi, începând cu perioada imediat următoare, Primăria municipiului Călăraşi va dispune ridicarea, transportarea şi depozitarea tuturor vehiculelor fără stăpân sau abandonate într-un spaţiu special amenajat.

Faţă de cele arătate, proprietarii/deţinătorii acestei categorii de vehicule sunt rugaţi să procedeze la ridicarea acestora şi depozitarea lor într-un spaţiu privat, în caz contrar aceştia vor fi sanctionaţi conform prevederilor legale.

Menţionăm că taxa de recuperare este de:

- 200 lei pentru vehicule cu masa totală de până la 5 tone inclusiv;

- 250 lei pentru vehicule de peste 5 tone;

- 100 lei pentru transport;

- 15 lei/zi pentru depozitare.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

PRIMAR,

Marius Grigore Dulce