Hotărârea 134 / 2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local, modificată!

Hotărârea 134 / 2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local, modificată!

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local municipal Călărași, desfășurată joi după-amiază prin intermediul mijloacelor electronice s-a aflat un singur Proiect de hotărâre care a vizat modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.134 /2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local. Primarul Marius Dulce a explicat și motivele care au stat la baza inițierii acestui proiect. “Pe 1 februarie a.c., am transmis Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, HCL nr.13 adoptată pe 28 ianuarie 2021 prin care s-a aprobat modificarea Anexei cuprinzând obiectivele de investiții finanțate din împrumutul în valoare de 41.572.000 lei, contractat de către municipiul Călărași la CEC BANK.

Anexa cuprindea printre alte obiective de investiții și pe cel privind ‘‘Proiectare și execuție, reabilitare și modernizare strada Grivița’’ cu suma de 11.215.120,74 lei , sumă care a depășit cu 16.983,58 lei valoarea rezultată din documentația tehnico-economică aprobată prin HCL nr.107/28.06.2018.

Având în vedere faptul că, la începutul săptămânii viitoare are loc ședința Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale pe ordinea de zi a acesteia fiind și documentația noastră cu privire la modificarea Anexei, trebuia să transmitem, în regim de urgență, HCL prin care suma de 16.983,58 lei să fie diminuată obiectivului ‘’Proiectare și execuție, reabilitare și modernizare strada Grivița’’și adăugată obiectivului ’’Reparații capitale strada Plevna, strada Rahova, strada Viitor, Municipiul Călărași’’., a afirmat primarul, Marius Dulce.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi “pentru”.

anaxamodificata