Călărași | Consilierii locali, convocați joi în ședință extraordinară

  Călărași | Consilierii locali, convocați joi în ședință extraordinară

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, joi, 18.02.2021, ora 16.00, care se va desfăşura prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/zoom/SMS cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local.