Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi azi în şedinţă ordinară de plen

Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi azi în şedinţă ordinară de plen

Astăzi începând cu ora 16.30 de minute se va desfăşura, de la distanţă, în sistem online, şedinţa ordinară de plen a Consiliului Local municipal Călăraşi. Pe ordinea de zi sunt următoarele Proiecte de hotărâri

  1. Proiect de hotărâre prib’vind dezmembrarea imobilului în suprafaţă de 49828 mp având numărul cadastral 30655 „strada Varianta Nord”
  2. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a str. Varianta Nord (Varianta ocolitoare( tronsonul Prel. Sloboziei – CFR, cu lungimea de 1691 ml şi tronsonul CFR – Str. Zefirului, cu lungimea de 1629 ml cât şi DN 3D cu lungimea de 851 ml, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii educaţionale antepreşcolară din municipiul Călăraşi” – Creşă săptămânală
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Reabilitare infrastructură educaţională pentru învăţământul antepreşcolar şi preşcolar” – Grădiniţa cu program prelungit Step by step Călăraşi”
  7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi a echipamentelor achiziţionate în proiectul „Managementul comun al riscului pentru reacţii eficiente ale autorităţilor locale în situaţii de urgenţă”