Consilierii judeţeni convocaţi joi în şedinţă ordinară de plen. Pe ordinea de zi figurează şi PH privind aprobarea bugetului!

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 30 Martie 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

            1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Pandea Ciprian

            2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor de funcționare ale Centrului de zi pentru primire copii școlari și preșcolari din comunele Dragoș Vodă și Ștefan cel Mare, pentru anul 2017

            4.Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană adultă asistată în Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești și în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, pentru anul 2017

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării Lotului cu nr. cadastral 29805 al Incintei nr. 1 din fosta Cazarmă 346, aflată în domeniul public al județului Călărași

            6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării Lotului cu nr. Cadastral 29807 al Incintei nr. 1 din fosta Cazarmă 346, aflată în domeniul public al județului Călărași

            7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării Lotului cu nr. cadastral 29651 al Incintei nr. 1 din fosta Cazarmă 346, aflată în domeniul public al județului Călărași

            8.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării Lotului cu nr. cadastral 29815 al Incintei nr. 2 din fosta Cazarmă 346, aflată în domeniul public al județului Călărași

            9.Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării unor construcții din cadrul imobilului reprezentând fosta Cazarmă 346 Călărași, aflate în domeniul public al județului Călărași

            10.Proiect de hotărâre privind emiterea unor licențe de traseu Societății TUDAN S.R.L. în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

            11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Extindere pe verticală tronson clădire 3 (C2) – sediul D.G.A.S.P.C. Călărași cu spațiu pentru birouri” – Faza – Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

            12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Călăraşi

            13.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

            14.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu”

            15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari

            16.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași

            17.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași la proiectul ”Solidaritate în comunitate”

            18.Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică și stabilirea indemnizației acestora

            19.Proiect de hotărâre privind admiterea/respingerea plângerii prealabile formulate de către Instituția Prefectului județului Călărași împotriva Hotărârii nr. 191/2016

            20.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016, în exercițiul bugetar 2017

            21.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2020

            22.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. Călărași

            23.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

            24.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 115/2016 pentru aprobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de către județul Călărași

            25.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2017 privind desemnarea reprezentanților Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea participării la activitățile Comisiilor și Grupurilor de lucru din cadrul Adunării Regiunilor Europene

            26.Proiect de hotărâre privind repartizarea consilierilor județeni pe unități administrativ-teritoriale din cadrul județului Călărași

            27.Diverse