Consiliul Judeţean / Excedent bugetar de peste 30 milioane lei

Consiliul Judeţean Călăraşi a încheiat anul 2016 cu un excedent de 30.290.000 lei. Pentru finanţarea unor obiective cuprinse în Programul de Dezvoltare pe anul 2017, Executivul a decis alocarea sumei de 25.570.000 lei. Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2016, in exercitiul bugetar 2017 va fi supusă validării consilierilor joi în cadrul şedinţei ordinare de plen.

Iată mai jos lista obiectivelor cuprinse în Programul de Dezvoltare pe anul 2017 ce vor fi finanţate din excedentul pe anul 2016.

Capitolul 51.02 – Autorități publice

A - Obiective de investiții în continuare

La poziția ”Pichet de pompieri Fundulea - execuție lucrări C+M, taxe avize, comisioane si asistenta tehnica (investiție multianuala)”, se propune alocarea sumei de 1.590 mii lei. Aceasta este necesară pentru finalizarea contractului de lucrări în acest an, precum și pentru plata asistenței tehnice și a taxelor și comisioanelor aferente.

La poziția ”Semnale intrare Jud. Călăraşi - Execuție lucrări C+M, comisioane si asistenta tehnica, diverse si neprevăzute (3 buc tip Totem la: Lehliu Gara, Fundeni, Frumușani)”, se propune alocarea sumei de 100 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea lucrărilor de execuție la cele 3 locații menționate. Suma alocată include și cheltuielile pentru asistență tehnică și comisioane. Contractele de lucrări au fost adjudecate în decembrie 2016, urmează a se emite ordinul de începere.

La poziția ”Semnale intrare Jud. Călăraşi - Execuție lucrări C+M, taxe avize, comisioane si asistenta tehnica, obținere teren, diverse si neprevăzute (5 buc tip Totem la Chiciu, Borcea - 2, Belciugatele, Dragalina si 1 buc tip Portal la Căscioarele)”, se propune alocarea sumei de 370 mii lei. Aceasta este necesară pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de lucrări, după obținerea autorizațiilor de construire.

B - Obiective de investiții noi

La poziția ”Achiziție apartament cu 2 și 3 camere cu destinația locuință de serviciu - 10 buc, inclusiv taxe”, se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei. Aceasta este necesară pentru achiziția de locuințe de serviciu, achiziție aprobată prin HCJ nr 154/31.10.2016 privind aprobarea achiziționării unor apartamente cu destinația de locuință de serviciu. Suma include și taxele aferente achiziției.

C - Alte cheltuieli de investiții

La pozițiile - Documentații cadastrale imobile, se propune alocarea sumelor după cum urmează:

 • Centrul de plasament Sf. Stefan - Perișoru, suma alocată 5 mii lei;
 • Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi, suma alocată 5 mii lei;
 • Centrul de îngrijire și asistență Ciocănești, suma alocată 5 mii lei;
 • Spitalul de Psihiatrie Săpunari, suma alocată 5 mii lei;

Serviciile pentru elaborarea acestor documentații au fost contractate în anul 2016 și au fost finalizate la începutul anului 2017, urmând să se deconteze.

La poziția ”Documentație: Plan de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ), documentație pentru avize, inclusiv taxe”, se propune alocarea sumei de 320 mii lei. Aceasta a fost solicitată de Direcția Urbanism, întrucât valabilitatea PATJ existent expira anul acesta. Valoare estimata pentru taxe - 20 mii lei.

La poziția ”Documentație cadastrală la terenuri, clădiri și drumuri județene, inclusiv taxe”, se propune alocarea sumei de 100 mii lei. Valoarea estimată pentru servicii de elaborare documentații cadastrale este de 480 mii lei, servicii care vor fi achiziționate pe un Acord cadru pe 4 ani, pe loturi. Suma de 100 mii lei este suma alocată pentru anul 2017.

Următoarele documentații cadastrale sunt necesare pentru demararea anul acesta a unor proiecte de investiții în incinta 1 și 2 de la fosta unitate militară (Cazarma 346), str. Independenței nr. 5 mun. Călărași, după cum urmează:

 • La poziția ”Documentație cadastrală pentru dezmembrare imobil cu nr cadastral 29805, în 2 loturi - Cazarma 346 incinta 1, str. Independenței nr. 5 mun. Călărași, inclusiv taxe”, se propune alocarea sumei de 6 mii lei. Suma include și taxele aferente.

 • La poziția ”Documentație cadastrală pentru dezmembrare imobil cu nr cadastral 29651 în 3 loturi - Cazarma 346 incinta 1, str. Independenței nr. 5 mun. Călărași, inclusiv taxe”, se propune alocarea sumei de 8 mii lei. Suma include și taxele aferente.

 • La poziția ”Documentație cadastrală pentru dezmembrare imobil cu nr cadastral 29807, în 2 loturi - Cazarma 346 incinta 1, str. Independenței nr. 5 mun. Călărași, inclusiv taxe”, se propune alocarea sumei de 6 mii lei. Suma include și taxele aferente.

 • La poziția ”Documentație cadastrală pentru dezmembrare imobil cu nr cadastral 29815 în 3 loturi - Cazarma 346 incinta 2, str. Independenței nr. 5 mun. Călărași, inclusiv taxe”, se propune alocarea sumei de 8 mii lei. Suma include și taxele aferente.

 • La poziția ”Documentație cadastrală pentru apartamentarea construcției C6 (Remiza) - Cazarma 346, incinta 2, str. Independenței nr. 5 mun. Călărași”, se propune alocarea sumei de 18 mii lei. Suma include și taxele aferente.

La poziția ”Lucrări de amenajare in construcția C6, Cazarma 346, incinta 2, str. Independenței nr. 5 mun. Călărași - faza DALI, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 20 mii lei. Construcția cu o suprafață de 2327 de mp (apartamentata prin documentație cadastrală) va fi împărțită în mai multe spații distincte. Unul din spații va fi amenajat pentru destinația de arhivă pentru Consiliul Județean Călărași, celelalte spații putând fi concesionate. Suma alocată este pentru elaborarea Documentației de Avizare Lucrări de Intervenții, inclusiv taxe, avize.

La poziția ”Drum de incintă, inclusiv utilități (zona UM - cazarma 346) - faza SF, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 50 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea unui Studiu de Fezabilitate pentru realizarea unui drum de incintă în zona fostei UM – Cazarma 346, unde se promovează o serie de investiții.

La poziția ”Rețele tehnico - edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice, telecomunicații, circuite carosabile si pietonale, amenajare spatii verzi, împrejmuire) -locuinţe ANL pentru specialişti, Str. Independentei - Zona I - faza Studiu de fezabilitate, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 22 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea unui Studiu de Fezabilitate pentru realizarea rețelelor tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiții Locuințe ANL pentru specialiști, proiect implementat de Agenția Națională pentru Locuințe, care finanțează construcția locuințelor, rețelele tehnico edilitare fiind realizate de prin finanțare de la C.J. Călărași (finanțare aprobată prin H.C.J. nr. 147/12.10.2016). După aprobarea documentației tehnico-economice se va propune alocarea sumelor necesare pentru Proiectul Tehnic și execuția lucrărilor.

La poziția ”Reabilitare, modernizare clădire sediu C.J.C. - faza DALI, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 40 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea unei Documentației de Avizare Lucrări de Intervenții care va viza reabilitarea/modernizarea instalațiilor sanitare, termice, ventilații, electrice, amenajări interioare și exterioare cu scopul creării unor spații care să îndeplinească condițiile igienico-sanitare corespunzătoare desfășurării activității în condiții de siguranță. Din anii 1997-1998 de când C.J. Călărași își desfășoară activitatea în aceste spații, instalațiile au suferit doar reparații curente, la această dată necesitând intervenții majore. Canalele de ventilație nu au fost igienizate niciodată, prezentând un real pericol pentru sănătate. De asemenea mocheta de pe pardoseală veche din 1997 este uzată neputând fi igienizată corespunzător. Centrala termică și instalațiile electrice necesită modernizări cu scopul eficientizării consumurilor. După aprobarea documentației tehnico-economice se va propune alocarea sumelor necesare pentru Proiectul Tehnic și execuția lucrărilor.

Dotări C.J. Călărași:

Pentru buna desfășurare a activității sunt necesare următoarele:

 • Calculator PC cu windows inclus - 14 buc. , pentru care se propune alocarea sumei de 56 mii lei, necesare pentru Direcția Management și Resurse Umane - 10 buc și Direcția Juridica - 4 buc;
 • Calculator PC cu windows inclus - 1pentru care se propune alocarea sumei de 6 mii lei, necesare pentru Birou Președinte;
 • Laptop cu windows inclus - 3pentru care se propune alocarea sumei de 15 mii lei, necesare pentru Direcția Management și Resurse Umane;
 • Licență Windows Profesional (retail) 2pentru care se propune alocarea sumei de 3 mii lei, necesare pentru calculatoare PC existente ale căror sistem de operare este depășit, existând deficiențe în funcționare;
 • Licență Windows 7 Profesional (retail) 1pentru care se propune alocarea sumei de 2 mii lei, necesare pentru calculatoare PC existente ale căror sistem de operare este depășit , existând deficiențe în funcționare;
 • Licență Office 18pentru care se propune alocarea sumei de 22 mii lei, necesare pentru calculatoarele PC (15 buc.) și Laptop-uri (3 buc.);
 • Licență antivirus18pentru care se propune alocarea sumei de 2 mii lei, necesare pentru calculatoarele PC (15 buc.) și Laptop-uri (3 buc.);
 • Lampa pentru videoproiector 2pentru care se propune alocarea sumei de 9 mii lei, necesare pentru videoproiectorul din sala de ședințe;
 • Multifuncțională color A3 1pentru care se propune alocarea sumei de 6 mii lei, necesară pentru activitatea Direcției Urbanism;
 • Imprimanta format A21pentru care se propune alocarea sumei de 7 mii lei, necesară pentru activitatea Direcției Tehnice;
 • Multifuncțională profesională A4/A3 monocrom 1 buc., pentru care se propune alocarea sumei de 40 mii lei, necesară pentru compartimentul xerocopiere și imprimare de la nivelul C.J. Călărași:
 • Multifuncțională A 4 1 buc., pentru care se propune alocarea sumei de 5 mii lei, necesară pentru Direcția Economică;
 • Autoutilitara 3pentru care se propune alocarea sumei de 246 mii lei, necesară pentru activitatea Direcțiilor din cadrul Consiliului Județean Călărași.
 • Microbuz 1pentru care se propune alocarea sumei de 115 mii lei, necesară pentru activitatea Direcțiilor din cadrul Consiliului Județean Călărași.

Capitolul 66.02 – Sănătate

A - Obiective de investiții în continuare

La poziția ”Modernizare, reabilitare etaj 4, Bloc operator, corp A - Spitalul Județean de Urgență Călărași, Execuție lucrări C+M si dotări (inclusiv asistenta tehnica, comisioane)”, se propune alocarea sumei de 1.449 mii lei. Aceasta este necesară pentru finalizarea lucrărilor, pentru plata asistenței tehnice și a comisioanelor aferente.

La poziția ”Modernizare, reabilitare etaj 2, Laborator analize, corp A - SJU, Execuție lucrări C+M si dotări (inclusiv asistenta tehnica, comisioane)”, se propune alocarea sumei de 77 mii lei. Aceasta este necesară pentru finalizarea lucrărilor, pentru plata asistenței tehnice și a comisioanelor aferente.

La poziția ”Modernizare, reabilitare etaj 2, Laborator de anatomie patologică, corp A - SJU, Execuție lucrări C+M (inclusiv as. Tehnica, comisioane, taxe)”, se propune alocarea sumei de 205 mii lei. Aceasta este necesară pentru finalizarea lucrărilor, pentru plata asistenței tehnice și a comisioanelor aferente.

La poziția ”RK pavilion IV si amenajare oficiu + sala de mese, la Spitalul de Psihiatrie Sapunari execuție C+M , asistenta tehnica, taxe, comisioane”, se propune alocarea sumei de 519 mii lei. Aceasta este necesară pentru finalizarea lucrărilor, pentru plata asistenței tehnice și a comisioanelor aferente.

 

B - Obiective de investiții noi

La poziția ”Consolidarea, reabilitarea și modernizare SJU Călărași - corpuri F, G, H - Etapa 1 - Lucrări de consolidare (cofinanțare)”, se propune alocarea sumei de 50 mii lei, reprezentând parte de cofinanțare. Aceasta este necesară, întrucât la Compania Națională de Investiții este depusă o cerere de finanțare care în cazul aprobării va fi condiționată de cofinanțarea din partea Autorității contractante. Suma totală pentru cofinanțare va fi stabilită prin contractul de finanțare.

La poziția ”Instalație gaze medicinale (oxigen, aer comprimat si vacuum) corp A, Spitalul Județean de Urgență Călărași, Proiect Tehnic + execuție lucrări, asistenta tehnica, taxe”, se propune alocarea sumei de 500 mii lei. Aceasta este necesară întrucât licitația pentru acest obiectiv (demarată în 2016) este în derulare, la faza de evaluare oferte, urmând ca după încheierea contractului să demareze execuția Proiectului Tehnic si apoi a lucrărilor.

La poziția ”Clădire anexa centrala termica la Spitalul Județean de Urgență Călăraşi - execuție lucrări de demolare”, se propune alocarea sumei de 7 mii lei. Aceasta este necesară întrucât anexa este în pericol de prăbușire.

La poziția ”Amenajare rampă gunoi SJU Călăraşi - Execuție lucrări, asistență tehnică, taxe, avize, comisioane”, se propune alocarea sumei de 50 mii lei. Aceasta este necesară, întrucât a fost prevăzută în programul de conformare pentru autorizația sanitară de funcționare.

La poziția ”Reabilitare termica fațadă, corp C și Modernizare, reabilitare demisol corp C – SJU - Călăraşi, PT, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, comisioane”, se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei. Aceasta este necesară, întrucât în acest corp s-au finalizat lucrările de execuție la toate nivelele , mai puțin demisolul și fațada. Investițiile la acest corp au fost făcute în etape succesive, pe nivele, astfel încât la acest moment se poate demara și etapa finală de anvelopare și amenajarea demisolului, cu funcțiunile necesare conform cerințelor reglementate de legislația în domeniul sănătății.

La poziția ”Modernizare, reabilitare demisol, parter, etaj 3 corp A+ demisol, parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3, etaj 4, etaj 5 corp B (corp de legătura intre A și C), casa scării corp A (etaj 2, 3, 4) + Anvelopare corp A+B - SJU Călăraşi, faza PT+DE și execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, comisioane”, se propune alocarea sumei de 150 mii lei. Aceasta este necesară, întrucât în corpul A se finalizează la începutul acestui an se vor încheia lucrările pe etajele 2 și 4, astfel încât se pot demara etapizat și investițiile pe celelalte nivele, inclusiv pe corpul de legătură B, astfel încât să se finalizeze integral ansamblul de corpuri A-B-C. După elaborarea proiectului tehnic (valoare estimată – 89,093 mii lei) se va demara achiziția de lucrări, cu execuție etapizată multianuală.

 

C - Alte cheltuieli de investiții

 

La poziția ”Studiu de fezabilitate - Corp nou clădire SJU Călăraşi, taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 155 mii lei. Studiul de fezabilitate va estima efortul financiar pentru realizarea unui corp nou de spital care să preia spațiile și funcțiunile din corpurile F, G, H la care Expertiza tehnică a indicat necesitatea consolidării. Pentru lucrări de consolidare C.J. Călărași a solicitat finanțare începând cu anul 2013, în fiecare an, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Sănătății și în final la Compania Națională de Investiții, până la această dată nefiind alocate sume în acest sens. După aprobarea documentației tehnico-economice se va propune alocarea sumelor necesare pentru Proiectul Tehnic și execuția lucrărilor.

La poziția ”Reabilitare rețele exterioare de apă și canalizare la Spitalul de Psihiatrie Săpunari – faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții, inclusiv taxe, avize”, se alocă suma de 27 mii lei. În luna decembrie 2016 s-a finalizat achiziția serviciului de proiectare, cu termen de predare în martie 2017. Suma prevăzută conține și taxele pentru avizele aferente. Rețele de apă și canalizare din incinta Spitalului au un grad ridicat de deteriorare, fiind necesară înlocuirea lor, astfel încât să respecte normele sanitare în vigoare .

La poziția ”Reabilitare, modernizare clădire Secție Boli contagioase și Dermato-Venerice Spitalul Județean de Urgenta Călăraşi, faza DALI, taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 22 mii lei. Aceasta este necesară, întrucât spațiile din clădire trebuie reabilitate în conformitate cu reglementările legale în vigoare și există posibilitatea finanțării acestor lucrări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

La poziția ”Revizuire DALI - ”Modernizare sistem de alimentare cu energie termica ” - SJU Călăraşi, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 30 mii lei. Aceasta este necesară, întrucât există posibilitatea finanțării acestor lucrări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

După apariția ghidului de finanțare a apărut necesitatea revizuirii DALI (elaborat în anul 2015), în vederea obținerii finanțării conform criteriilor de eligibilitate.

La poziția ”Modernizare, reabilitare Pavilion central - Spitalul de Psihiatrie Săpunari - faza DALI, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 70 mii lei. Aceasta este necesară, întrucât în vederea acreditării spitalului care demarează în acest an, clădirea trebuie reabilitată în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Lucrările privesc atât amenajări interioare, crearea de grupuri sanitare în fiecare salon, reabilitarea instalațiilor și dotări specifice. După aprobarea documentației tehnico-economice se va propune alocarea sumelor necesare pentru Proiectul Tehnic și execuția lucrărilor.

La poziția ”Studiu de fezabilitate - Corp nou de clădire (Bloc alimentar cu spatii anexe, Spatii arhiva) la Spitalul de Psihiatrie Sapunari, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 35 mii lei. Aceasta este necesară, întrucât blocul alimentar existent este o clădire veche care necesită reparații majore, se află la o distanță de peste 200 de metri de pavilion, obligând pacienții la deplasare în incinta spitalului indiferent de condițiile meteo. Corpul nou de clădire se va proiecta lângă pavilionul central cu care se va face legătura printr-o cale de legătura închisă la nivelul parterului. În corpul nou de clădire va fi prevăzut și spațiu de arhivă care este imperios necesar, cu intrare separată.

La poziția ”SF+PT, taxe, avize, +execuție - ”Instalarea sistem de încălzire care utilizează energie regenerabila la Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași, jud. Călărași” ” + ”SF+PT, taxe, avize, execuție - ”Instalarea sistem de încălzire care utilizează energie regenerabila la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, jud. Călărași””, în cadrul Programului Casa Verde Clasic - persoane juridice, se propune alocarea sumei de 156 mii lei. Aceasta este necesară întrucât Studiile de fezabilitate au fost elaborate și depuse în cadrul cererii de finanțare la Fondul de mediu, în anul 2016. În vederea obținerii finanțării este necesară asigurarea cofinanțării asumate prin cerere, în cuantum de 21%, respectiv 156 mii lei.

Capitolul 67.02 - Cultura

A - Obiective de investiții în continuare

La poziția ”Centrul Județean de Cultura si administrație Publica Barbu Știrbei - execuție lucrări "Biblioteca Alexandru Odobescu", taxe, avize, comisioane si asistenta tehnica”, se propune alocarea sumei de 859 mii lei.   Aceasta este necesară pentru demararea procedurii de achiziție a restului de executat și reluarea lucrărilor de execuție (aprobate prin H.C.J. nr 27/28.02.2017 privind aprobarea restului de executat și a reluării lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții ”Centrul Județean pentru Cultura si Administrație Publica–Barbu Știrbei – Biblioteca Județeană ALEXANDRU ODOBESCU"). Suma prevăzută se completează cu se completează conform poz. 2 din Anexa la H.C.J. 139/27.11.2014, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 6/2014 pentru aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17.000 mii lei.

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Reabilitare, modernizare "Sală multifuncțională cinema 3D/2D" Centrul Cultural Județean - faza DALI, taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 16 mii lei. Interiorul clădirii a fost modernizat in cadrul unui proiect din anul 2012, dar spațiile conexe și fațada clădirii nu au făcut obiectul acelui proiect. Întrucât există posibilitatea finanțării acestor lucrări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, este necesară elaborarea unui DALI care să cuprindă lucrările necesare pentru reabilitarea clădirii în totalitate.  

Capitolul 68.02 - Asistenta sociala

C - Alte cheltuieli de investiții

D.G.A.S.P.C.

La poziția ”Căsuțe de tip familial -   8 căsuțe tip familial /12 locuri fiecare (din care 4 căsuțe pentru copii cu dizabilități) și 10 locuințe protejate/8 locuri fiecare (handicap sever , dizabilități mintale, copii și adulți) (la fosta UM, Str. Independentei) - faza SF, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 100 mii lei. Prin adresa D.G.A.S.P.C. nr. 43399/07.10.2016, înregistrată la C.J. Călărași cu nr. 14475/11.10.2016, a fost solicitată înființarea de căsuțe de tip familial pentru 48 de copii proveniți de la centrul SERA (unde se desființează componenta rezidențială) 48 de copii cu dizabilități și locuințe protejate pentru tinerii cu dizabilități mintale rezidență în prezent în CIA Ciocănești și în cele două centre pentru copii cu handicap sever (cca 40). Se intenționează construirea acestor căsuțe în zona fostei UM, str. Independenței. Suma alocată este pentru elaborarea Studiului de fezabilitate. După aprobarea documentației tehnico-economice se va propune alocarea sumelor necesare pentru Proiectul Tehnic și execuția lucrărilor.

Pentru următoarele centre din cadrul D.G.A.S.P.C. se propune alocarea de sume pentru Documentații de Avizare Lucrări de Intervenții după cum urmează:

 • ”Reabilitare, modernizare C.P.R.U. ”Sf. Maria” Călărași- Faza DALI, taxe, avize”, suma alocată 25 mii lei;
 • ”Reabilitare, modernizare C.P. Făurei - Faza DALI, taxe, avize”, suma alocată 12 mii lei;
 • ”Reabilitare, modernizare C.P. ”Sf. Ștefan” Perișoru - Faza DALI, taxe, avize”, suma alocată 80 mii lei ;
 • ”Reabilitare, modernizare C.I.A. Ciocănești - Faza DALI, taxe, avize„, suma alocată 70 mii lei ;
 • ”Reabilitare , modernizare C.S.C.C.H.S. Călărași - Faza DALI, taxe, avize”, suma alocată 25 mii lei ;
 • ”Reabilitare, modernizare Centrul maternal Călărași- Faza DALI, taxe, avize„, suma alocată 25 mii lei;

Acestea sunt necesare, întrucât există posibilitatea finanțării acestor lucrări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

C.A.S.M.C.

La poziția ”Reabilitare clădiri pentru Centru de Asistență Medico - Socială - (la fosta UM, Str. Independentei) - faza DALI, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 70 mii lei. Prin adresa CAMSC nr. 203/14.02.2017, înregistrată la sediul C.J. Călărași cu nr. 2158/14.02.2017 au fost înaintate Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor existente și înființarea de noi servicii în cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Călăraşi. Aceste servicii se pot dezvolta prin reabilitarea unor clădiri existente la fosta UM, str. Independenței. După aprobarea documentației tehnico-economice se va propune alocarea sumelor necesare pentru Proiectul Tehnic și execuția lucrărilor, identificându-se eventuale surse de finanțare nerambursabile .

Capitolul 70.02 – Dezvoltare publică

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Dezvoltare Zonei Turistice Bratul Borcea - Călăraşi - Faza Revizuire Studiu de fezabilitate, inclusiv documentații avize, taxe”, se propune alocarea sumei de 80 mii lei.

Studiul de fezabilitate elaborat în anul 2007, propunea o investiție desfășurată pe 35 de obiecte, în valoare totală de cca 23 milioane de euro. Amploarea investiției și faptul că era un proiect generator de venituri, impunea ca și condiție o cofinanțare din partea C.J. Călărași de 50%. Se intenționează o revizie a acestui Studiu în sensul renunțării la un număr de obiecte, obiectul principal păstrat fiind Portul pentru ambarcațiuni ușoare, redimensionat, cu rețelele tehnico edilitare aferente. Se estimează un cost al investiției de cca 5 milioane de euro, conform Notei conceptuale nr. 10/07.02.2017, de la Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe. Studiul de fezabilitate revizuit va fi supus aprobării, în paralel identificându-se eventuale surse de finanțare nerambursabile .

Capitolul 84.02 – Transporturi

B - Obiective de investiții noi

La poziția "Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Voda) - Libertatea - DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500, L=24,57 Km, - execuție lucrări , inclusiv asistenta tehnica, consultanta, comisioane”, se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei. Proiectul tehnic a fost realizat în 2016 și este necesară demararea procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție și a execuției lucrărilor. Investiția este multianuală și se va executa etapizat pe tronsoane.

La poziția ”Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402) km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - Execuție lucrări”, se propune alocarea sumei de 70 mii lei. Proiectul tehnic a fost realizat în 2016, finanțarea este pe PNDL, suma alocată reprezentând parte de cofinanțare a C.J. Călărași.

La poziția ”Proiect “Modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța - limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța - limită județ Ialomița, km. 0+000 - km 15+365” - cofinanțare proiect, elaborare PT, documentații avize, taxe și demarare execuție lucrări (investiție multianuală)”, se propune alocarea sumei de 50 mii lei. Proiectul este depus spre finanțare prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1., suma alocată reprezentând cofinanțarea C.J. Călărași. Elaborare Proiect Tehnic, avize și demararea execuției lucrărilor.

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția „Studiu - audit pentru siguranța circulației DJ 402 + DJ 302 – etapa 2 - faza PT (pentru proiect “Modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța - limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța - limită județ Ialomița, km. 0+000 - km 15+365”)”, se propune alocarea sumei de 286 mii lei.

Acest studiu este solicitat pentru proiectul mai sus menționat, după semnarea contractului de finanțare și este o cheltuiala eligibila.