CJ Călăraşi | Cum arată strategia în domeniul investiţiilor în perioada 2021-2024

CJ Călăraşi | Cum arată strategia în domeniul investiţiilor în perioada 2021-2024

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean ce va avea loc miercuri, 24 februarie de la ora 12.00 se află şi Hotărârea privind aprobarea strategiei în domeniul investiţiilor a Judeţului Călăraşi pentru perioada 2021 – 2024.

Strategia în domeniul investiţiilor cuprinde obiective de investiţii aflat în stadiul de investiţii în curs de realizare precum şi obiective de investiţii noi. Finanţarea acestora se va realiza din bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, din fonduri externe nerambursabile, din finanţări rambursabile contractate în condiţiile legii, transferuri de la bugetul de stat şi programe naţionale, precum şi din alte surse atrase în condiţiile legii.

Iată care sunt şi domeniile vizate:

Administraţie:

- Centrul Socio-Cultural Călărași (fost Palat Administrativ): 62.183 mii lei;

- Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Călăraşi: 6.436 mii lei.

Sănătate:

- Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scările aferente corp A (scara1 - etajele 2-4; scara 2 - etajele P-4) + corp B, etajele 1-5, cu scara aferentă corp B etajele P-5-SJU Călăraşi: 2.170 mii lei;

- Corp nou clădire în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi: 2.941 mii lei;

- Dotări medicale - Corp nou SJU: 4.675 mii lei;

- Racord gaze centrală termică nouă, branşament electric corp nou SJU, gaze medicale, amenajări exterioare, demolare corpuri clădire, SBC, Medicină legală: 3.651 mii lei;

- Corp nou de spital S+P+2E în incinta spitalului de Psihiatrie Săpunari: 82.729 mii lei.

Transporturi:

- Modernizare pod trecere râul Argeş, km 23+000: 6.725 mii lei;

- Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21 (Ştefan Vodă) - Libertatea - DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500, L=24,57 Km: 665 mii lei;

- Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km 0+000 la km 34+800, Lungime - 33,8 km: 625 mii lei.

Social:

- Reţele tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice) şi circuite carosabile, pietonale, amenajare spaţii verzi pentru locuințe de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Călăraşi: 710 mii lei.

Economic:

- Dezvoltarea turistică a braţului Borcea – Călăraşi | Port turistic de agrement: 76.188 mii lei.

Total general: 249.698 mii lei

Anexa1

Anexa2