CJ Călărași | Ce obiective vor fi finanțate din împrumutul de 50 de milioane de lei

CJ Călărași | Ce obiective vor fi finanțate din împrumutul de 50 de milioane de lei

Hotărârea CJ nr. 19 / 24.02.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 87 de milioane de lei a fost modificată și completată în plenul ședinței extraordinare din 13 mai în sensul micșorării împrumutului preconizat a fi contractat la 50 de milioane de lei.

“Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei se propune a se efectua pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții în vederea punerii în funcțiune a acestora, având în vedere politica băncilor comerciale de acordare a doar 25% grad de îndatorare.

Datoria publică angajată de Consiliului Judetean Călărași la data 30.04.2021 este de 16.618.069 lei.

Anual, Consiliului Judetean Călărași are de rambursat o datorie de aproximativ 3.542 mii lei, compusă din rate de 2.435 mii lei/an, diferența fiind reprezentată de dobânda care este variabilă și se calculează lunar la soldul creditului.

Veniturile proprii realizate în anul 2020 însumează 33.327 mii lei, rezultând astfel un grad de îndatorare al Consiliului Județean Călărași, la momentul prezentei de10,63 %.

Media veniturilor proprii realizate, pe ultimii trei ani, respectiv 2018-2020, este de 35.625 mii lei (2018 = 30.002 mii lei, 2019=43.546 mii lei, 2020= 33.327 mii lei);

- media lunară a dobânzilor și a comisioanelor estimată în anii de tragere a împrumutului, ce se va contracta, se ridică la valoarea de este de aproximativ 99.892 lei;

- rata lunară care va fi fixă va fi de aproximativ 347.222 lei;

- media datoriei publice viitoare = 447.115 lei/ luna, respectiv 5.365 mii lei/an;

- media datoriei publice anuale viitoare = 3.542 mii lei + 5.365 mii lei = 8.907 mii lei;

- gradul de îndatorare mediu estimat va fi de 25%.

Conform art. 63 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ–teritoriale pot contracta împrumuturi fără a depăși gradul de îndatorare 30% din veniturile proprii.”, se arată în Referatul de aprobare.

Contractarea acestui împrumut de 50 de milioane de lei se face pe o perioadă de 15 de ani, din care 3 ani este perioada de tragere din împrumut.

Obiective propuse la finanțare din creditul de 50 de milioane de lei

  1. Rețele tehnico – edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice) și circuite carosabile, pietonale, amenajare spații verzi pentru locuințe de serviciu (ANL – B-dul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, Municipiul Călărași – PT +DE + DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii ssm, taxe, avize, comisioane. Cofinanțare racord electric, inclusiv diverse și neprevăzut. | Valoarea finanțată din credit: 688.482 lei
  2. Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Călărași – execuție lucrări, asistență, SSM, diverse și neprevăzut (investiție multianuală) | Valoarea finanțată din credit: 5.801.494 lei
  3. Modernizare, reabilitare etj. 3 Corp A cu scările aferente Corp A (scara 1 – etj 2-4, scara 2 – etj P – 4) + Corp B, etj 1-5, cu scară aferentă Corp B etajele P – 5 | SJU Călărași, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, SSM, comisioane. | Valoarea finanțată din credit: 1.570.000 lei
  4. Corp nou clădire în incinta SJU Călărași – OB2 – Gospăodăria de apă, stație epurare, rețele exterioare, PT+DE+DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe OB1+OB2, comisioane | Valoarea finanțată din credit: 2.935.290 lei
  5. Dotări medicale corp nou SJU Călărași | Valoarea finanțată din credit: 4.675.000 lei
  6. Racordare gaze centrală termică nouă, branșament electric Corp nou SJU Călărași, racorduri gaze medicale, amenajări exterioare. Demolări clădire centrală termică, clădire RMN, clădire depozit alimente, documentații tehnice+execuție lucrări, asistență tehnică, taxe. | Valoarea finanțată din credit: 3.651.000 lei
  7. Modernizare trecere pod râul Argeș km 23+000; PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanță și servicii SSM, taxe și cote legale. | Valoarea finanțată din credit: 5.703.424 lei
  8. Proiect “Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN4 – Curcani – Măriuța – limita jud. Ialomița, km 0+000 – km 53+700 și DJ 302, tronson DN 3 – Belciugatele – Măriuța – limita jud. Ialomița, km 0+000 – km 15+365” – cofinanțare proiect, elaborare PT, documentații avize, taxe demarare execuție lucrări (investiție multianuală) – FEDR | Valoarea finanțată din credit: 24.975.310 lei