Călăraşi / Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna mai 2019

Călăraşi / Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna mai 2019

Luna mai 2019, comparativ cu luna precedentă, a fost caracterizată de creşterea numărului născuţilor-vii, al căsătoriilor, al divorţurilor şi al deceselor sub 1 an şi de scăderea numărului deceselor generale.

În luna mai 2019 s-au născut 199 copii, cu 40 mai mulţi comparativ cu luna precedentă. Numărul persoanelor care au decedat în luna mai 2019 a fost de 327, cu 3 decese mai puţine faţă de luna anterioară. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ de -128 persoane în luna mai 2019.

În luna mai 2019 s-a înregistrat 1 deces sub 1 an . Comparativ cu luna mai 2018, în luna mai 2019 a scăzut numărul născuţilor-vii cu 16 şi respectiv numărul deceselor generale cu 14. Numărul deceselor sub 1 a fost mai mic cu 2 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Nupţialitate şi divorţialitate

În  luna mai 2019, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat  155 căsătorii,  mai multe cu 92 comparativ cu luna precedentă şi 36 divorţuri, cu 1 mai multe comparativ cu luna aprilie 2019. Comparativ cu aceeaşi perioada a anului precedent, în luna mai 2019, s-au înregistrat cu 3 divorţuri mai puţine, iar numărul căsătoriilor a fost mai mare cu 33 faţă de luna mai 2018.

Sursa www.insse.ro