Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020: 66,69% grad de contractare

115 contracte de finanţare, în valoare de 173,22 de milioane de euro, au fost semnate, până în prezent, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este Autoritate de Management.

Proiectele contractate vizează, în principal, domenii precum: infrastructură, mediu, managementul riscurilor, piaţa forţei de muncă, administraţie publică şi asistenţă tehnică.

Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020 are o alocare financiară de 215,74 milioane de euro şi un grad de contractare de 66,69%.

 

***

 

În perioada de programare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) gestionează, în calitate de Autoritate de Management sau de Autoritate Naţională, 12 programe de cooperare teritorială europeană la care participă şi România, programe care se derulează atât la graniţele interne, cât şi la graniţele externe ale Uniunii Europene.

 

Programele pentru care MDRAP este Autoritate de Management (AM) sunt:

- Programul Interreg V-A România - Bulgaria 2014-2020

- Programul operaţional comun România - Republica Moldova 2014 - 2020

- Programul operaţional comun România - Ucraina 2014 - 2020

- Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia 2014 - 2020

- Programul Interreg V-A România - Ungaria 2014 - 2020

- Programul operaţional comun ''Bazinul Mării Negre'' 2014 - 2020

 

Programele pentru care MDRAP este Autoritate Naţională (AN) sunt:

- Programul Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020

- Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE

- Programul de cooperare URBACT III

- Programul de cooperare INTERACT III 2014 - 2020

- Programul transnaţional ''Dunărea'' 2014 - 2020

- Programul de cooperare ESPON 2020