Anunţ privind prelungirea Apelului de Selecţie nr 4. în cadrul Grupului de Acţiune Locală Bărăganul de Sud-Est, aferent “M1/6B Stimularea dezvoltării teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est

Anunţ privind prelungirea Apelului de Selecţie nr 4. în cadrul Grupului de Acţiune Locală Bărăganul de Sud-Est, aferent “M1/6B Stimularea dezvoltării teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est

Apelul de Selecție se prelungeste de la 30.11.2018 până pe data de 31.01.2019 conform Apelului inițial.

Data lansării apelului de selecţie 30.10.2018 ora 10.00

Măsura lansată prin apelul de selecţie cu tipurile de beneficiari eligibili

(M1/6B). STIMULAREA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST

 

Beneficiarii eligibili sunt:

- Autorităţile locale cu responsabilităţi în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanţi (prin actori cu expertiză relevantă se întelege acei actori care vor fi implicaţi în derularea uneia/unora dintre acţiunile care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat solicitati prin prezenta cerere de propuneri de proiecte)

- Furnizori de servicii sociale în condiţiile legii

- Pentru măsurile cu specific educaţional este obligatoriu parteneriatul cu unităţi şcolare locale / Inspectoratul Şcolar Judeţean din judeţul de provenienţă al comunităţii marginalizate aflate în risc de săracie şi excluziune socială.

 

FONDURILE DISPONIBILE, aferente “(M1/6B) STIMULAREA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST, pentru  proiecte de infrastructură  socială sunt în valoare de 180.000 euro,

Suma alocată pe sesiune este în valoare de 180.000

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 180.000 euro

Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot depune proiectele

Proiectele se vor depune până la data limită 31.01.2019 la sediul GAL Bărăganul de Sud Est din stradă Scolii nr. 32A, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, de luni- vinery în intervalul orar 10.00-16.00.

În momentul în care s-au depus proiecte în valoare 120% din valoarea alocată, atunci apelul de selecție se va închide. Excepție de la această situație sunt primele 5 zile, când nu există limită de sumă  pentru depunerea proiectelor.

Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura “(M1/6B) STIMULAREA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST”, care se poate descărca de pe pagina de internet GAL www.baraganse.ro

Solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare astfel:

- La sediul GAL din comuna Ştefan cel Mare, Strada Şcolii nr 32 A, în intervalul orar 10.00-16.00

- Prin poşta electronică- e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- La telefonul: 0744 667 492 – Mândruţescu Vlad; 0737 444 714 – Manea Cornel Rudolf; 0744 539 132 – Mitulescu Alexandru.

 

LA SEDIUL GAL EXISTĂ PE SUPORT TIPĂRIT INFORMAŢII DETALIATE AFERENTE “(M1/6B). STIMULAREA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST”

 

ALTE INFORMAȚII

În momentul în care s-au depus proiecte în valoare de 120% din valoarea alocată, atunci apelul de selecție se va închide. Excepție de la această situație sunt primele 5 zile, când nu există limită de sumă pentru depunerea proiectelor.

ATENȚIE! Perioada de monitorizare a proiectului va fi stabilită prin contractul de finanţare şi va fi de maxim 5 ani de la rambursarea ultimei cereri de plată