Feriţi-vă cât puteţi de specialiştii lui Drăgulin!

Feriţi-vă cât puteţi de specialiştii lui Drăgulin!

A fost nevoie de „intervenţia” Inspectoratului Regional în Construcţii Sud Muntenia ca să avem confirmarea nivelului scăzut al pregătirii profesionale a specialiştilor din Primărie în materie de urbanism. Bunăoară, în urma controlului efectuat de către reprezentrantul ISC Regional a reieşit că Certificatul de urbanism nr 401 / 09.07.2019 a fost emis de primarul municipiului Călăraşi, în scopul declarat „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a drumului judeţean DJ 306A în vederea asigurării accesului în municipiul Călăraşi” cu date incomplete. În consecinţă, s-a dispus neemiterea autorizaţiei de construire în baza certificatului de urbanism, emis cu date incomplete.

Pornind de la aceste concluzii stabilite de un organ de control al statului, în speţă, ISC, Primăria lui Drăgulin Vodă a mai scris o nouă pagină de prostie, notificând pe 27 august, Consiliul Judeţean că „Urmare a controlului efectuat de căătre Inspectoratul de Stat în Construcţii – Inspectoratul Regional în Construcţii Sud Muntenia (...) s-a dispus măsura neemiterii autorizaţiei de construire în baza certificatului de urbanism nr. 401 / 09.07.2019. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă restituim documentaţia depusă în vederea emiterii autorizaţiei de construire pentru obiectivul „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a drumului judeţean DJ 306A în vederea asigurării accesului în municipiul Călăraşi”.

Cuuum? Nicio soluţie, nimic? Ba, da, băieţii deştepţi au găsit de cuviinţă să depună o plângere la parchet, ca să se pricopsească Iliuţă&Co cu un dosar penal.

Dar având în vedere că procedural certificatul de urbanism stă la baza autorizaţiei de construire iar ISC-ul „a demonstrat” că certificatul cu pricina conţine date incomplete, pe care de consecinţă asta nu denotă că plângerea penală a rămas fără obiect? Noroc pentru Drăgulin&Co că certificatul de urbanism nu intră în sfera legii penale!

După ce „s-au asigurat” că plângerea, semnată de Vălică Filament, a fost depusă la Parchet, specialiştii din jurul lui Drăgulin şi-au frecat mâinile de bucurie dar n-au mai fost fost în stare să spună cu subiect şi predicat ce-i de făcut în continuare.Păi, nu degeaba, le-a dat peste mână ISC-ul!

Pe 3 septembrie, Consiliul Judeţean solicită lămuriri Primăriei susţinând următoarele: „Reiterăm că din perspectiva efectelor produse, Certificatul de urbanism nr 401 / 07.09.2019 are valoarea unui angajament administrativ. Eliberarea sa constituie o obligaţie pentru instituţia dvs., în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, faţă de care nu vă puteţi sustrage fără riscul angajării răspunderii. Având în vedere că datele cuprinse în certificat nu sunt defavorabile proiectului de construcţie preconizat, el are valoarea unui veritabil „acord prealabil”, astfel încât nu le puteţi ignora. Un alt efect important al certificatului de urbanism este cel de conservare, pe durata valabilităţii sale, a regulilor de urbanism precizate, orice modificare a acestora în perioada respectivă neputând fi opusă, în mod valabil titularului. Pe cale de consecinţă, considerăm că motivele invocate de dvs. pentru neemiterea autorizaţiei de construire nu ne sunt opozabile, sesn în care solicităm să ne comunicaţi care e valoarea juridică a Certificatului de urbanism nr 401 / 09.07.2019 precum şi modalitatea de obţinere a autorizaţiei de construire având în vedere că instituţia noastră a depus toate avizele şi acordurile solicitate, menţionate explicit şi limitative în certificate”.

Răspunsul Primăriei, formulat două zile mai târziu, este fabulos “(…) Faţă de toate aceste considerente de fapt şi de drept corroborate şi cu măsurile dispuse de către ISC (…), respective neemiterea autorizaţiei de construire în baza Certificatului de urbanism nr. 401 ? 09.07.2019 pentru obiectivul „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a drumului judeţean 306A în vederea accesului în municipiul Călăraşi, autoritatea administraţiei publice locale nu avea posibilitatea emiterii în mod legal a unei autorizaţii de construire, având în vedere că organul de control al statului îndomeniul autorizării construcţiilor a constatat că actul de informare (CU nr. 401 / 2019) este incomplet.” Carevasăzică, specialiştii lui Drăgulin au recunoscut până la urmă că nu puteau emite în mod legal autorizaţia de construire pentru că au redactat un certificat de urbanism cu date incomplete! Şi atunci, ce obiect mai are plângerea depusă la Parchet? Băi băieţi, voi de inducerea în eroare a organelor judiciare aţi auzit?

Şi ca prostia să aibă şi coadă iată ce „propun” primarul Dan Drăgulin şi arhitectul şef, Laurenţiu Samoilă „În ceea ce priveşte cel de-al doilea petit al cererii, respectiv modalitatea de obţinere a autorizaţiei de construire, în raport cu măsurile dispuse de către ISC prin procesul verbal de control este necesară reluarea procedurii de autorizare care se iniţiază prin formularea unei cereri în vederea obţinerii certificatului de urbanism, formulată în condiţiile art. 19 din Ordinul 839 / 2009. Altfel spus, luaţi-o voi de la capăt, că poate de data asta vă dăm şi noi un certificat de urbanism cum scrie la lege. Nu promitem că ne şi iese, că d-aia suntem aşa de deştepţi şi călărim primăria asta!

O concluzie e clară ca lumina zilei: Feriţi-vă cât puteţi de specialiştii Primăriei. Riscaţi să ajungeţi pe mâna procurorilor deşi n-aţi făcut nimic ilegal!