Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi azi în şedinţă ordinară de plen. Iată ordinea de zi!

Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi azi în şedinţă ordinară de plen. Iată ordinea de zi!

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 18.07.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Dezmembrare teren pentru locuinţe şi funcţiuni complementare”, situat în municipiul Călăraşi, străzile Vasile Culică, Lucian Blaga şi Mirică Vişinescu, numerele cadastrale 25660, 25662, 25663, 25664, 25665 şi 25666.

Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.

Proiect de hotărâre privind revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi.

Diverse.