Ministerul Muncii a lansat un site tematic pentru a facilita accesul cetățenilor la informații și documente specifice

Ministerul Muncii a lansat un site tematic pentru a facilita accesul cetățenilor la informații și documente specifice

Cele 180 de servicii și beneficii pe care le gestionează MMPS și instituțiile din subordine / sub autoritate, disponibile într-un singur site tematic pentru a facilita accesul cetățenilor la informații și documente specifice.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat joi, 23 ianuarie, site-ul http://servicii.mmuncii.gov.ro/, primul inventar al tuturor celor 180 de servicii publice și beneficii furnizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și instituțiile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia.

Site-ul tematic a fost gândit ca o aplicație simplă și intuitivă, astfel încât oricine are nevoie de informații despre un beneficiu sau serviciu public să poată găsi într-un singur loc date privind documentele necesare pentru depunerea dosarului precum și formularele / cererile-tip aferente.

În prezent, doar 39 din cele 180 de formulare aferente serviciilor și beneficilor sociale pot fi transmise prin mijloace electronice (email sau portal online), iar durata de completare a unui formular variază de la 5 până la peste 40 de minute.

Cel mai rapid poate fi completat formularul pentru Completarea veniturilor salariatului prin acordarea a 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj (ANOFM). Formularele pentru obținerea indemnizației de creștere copil, respectiv a venitului minim garantat (ANPIS) necesită aproximativ 30 – 40 de minute pentru a fi completate. Formularul cel mai lung, al cărui timp de completare depășește 40 de minute, este pentru obținerea pensiei internaționale (de la CNPP).

” Nu pot estima când va veni ziua în care utilizatorii de internet să trimită cererile, dar și documentele justificative prin email/online, urmând a fi verificate astfel încât persoana să fie programată și să se deplaseze la sediul instituției vizate o singură dată, la o oră stabilită. Există deja instituții care fac acest lucru în România și care rezistă în fața suspiciunilor de lipsă de securitate pentru că au înțeles că vremurile s-au schimbat, iar informatizarea trebuie să intre adânc în practica de lucru din administrație.”, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru.

Din cele 180 de  beneficii și servicii prestate de MMPS și agențiile din subordine / sub autoritate, doar pentru 106 există formulare tip. Pentru 67 de servicii și beneficii, cererile pentru depunerea dosarului trebuie scrise de mână.

Site-ul tematic servicii.mmuncii.gov.ro va fi actualizat în mod constant și  reprezintă un prim pas în vederea implementării integrate a strategiei pentru digitalizarea serviciilor publice de către MMPS și instituțiile din subordine / sub autoritate.

Invităm cetățenii să comenteze pe paginile serviciilor și beneficiilor de pe site și îi încurajăm să ne împărtășească părerile dumnealor și propunerile de simplificare a formularelor. În urma propunerilor primite în prima lună de funcționare, vor fi adoptate o serie de măsuri de simplificare, atât prin modificarea cadrului legal, cât și prin decizii de management.

Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul