MFE: Un miliard euro pentru racordarea locuinţelor şi instituţiilor publice la reţeaua de gaze naturale

MFE: Un miliard euro pentru racordarea locuinţelor şi instituţiilor publice la reţeaua de gaze naturale

Programul Naţional de racordare a populaţiei şi consumatorilor non-casnici la reţeaua inteligentă de distribuţie, reglementat de o Ordonanţă de urgenţă a Guvernului, va avea o alocare totală de 1 miliard de euro. Va fi finanţat pe parcursul a două perioade de programare: 200 milioane euro în timpul actualului Cadru Financiar Multianual (2014-2020), prin intermediul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi 800 milioane euro în viitorul exerciţiu financiar 2021-2021, orin intermediul Programului Operaţional Transport. Concret, programul va putea fi implementat până la finalul anului 2029.

Finanţarea este posibilă în condiţiile în care Comisia Europeană a aprobat pe 7 iulie 2020 modificarea axei prioritare 8 a POIM, fapt care a permis elaborarea proiectului de act normativ care va reglementa implementarea Programului.

Racordarea la gaze naturale are două obiective majore. Pe de o parte, Guvernul României şi-a propus creşterea standardelor de viaţă al populaţiei, prin îmbunătăţirea condiţiilor de încălzire şi de preparare a hranei, dar şi hranei, iar pe de altă parte prin reducerea poluării, având în vedere că multe dintre locuinţe sunt acum încălzite pe bază de lemne, cu impact major în emiterea de noxe şi poluanţi, în contradicţie cu politicile de mediu ale Uniunii Europene.

Vor fi finanţate proiecte care vizează:

- înfiinţarea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale pentru racordul locuinţelor şi instituţiilor publice, agenţilor economici precum şi a altor categorii de consumatori;

- extinderea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale pentru racordul consumatorilor;

- transformarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale existente în reţele inteligente de distribuţie a gazelor naturale pentru racordul.

Vor putea depune proiecte:

- unităţile administrativ teritoriale;

- parteneriate constituite din unităţi administrativ teritoriale cu condiţia ca până la începerea etapei de operare a infrastructurii construite să se constituie în Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară.