Proiecte în valoare de 164 milioane euro pentru finanţarea echipamentelor în spitale pentru combaterea COVID-19

Proiecte în valoare de 164 milioane euro pentru finanţarea echipamentelor în spitale pentru combaterea COVID-19

Printr-o notă de informare, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a informat Guvernul României despre stadiul evaluării proiectelor depuse în cadrul apelului "Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19". Apelul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi are o valoare de 350 milioane euro.

Până în prezent, au fost depuse spre evaluare 51 cereri de finanţare cu o valoare de 164,2 milioane euro:

- 41 de proiecte de tip A, în valoare de 155,4 milioane euro, prin care 50 de unităţi sanitare publice sunt dotate cu echipamente medicale/echipamente de protecţie;

- 10 proiecte de tip C, în valoare de 8,8 milioane euro, prin care direcţiile generale de asistenţă socială sunt dotate cu echipamente de protecţie.

Alte 125 cereri de finanţare sunt în curs de completare în sistemul informativ MySMIS. Proiectele sunt evaluate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM), în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii.

Apelul de proiecte este deschis până la data de 30 septembrie 2020 şi este adresat următoarelor categorii de beneficiari:

- Unităţi sanitare publice pentru care Ministerul Sănătăţii stabileşte necesitatea dotării;

- Ministerul Sănătăţii/ alte autorităţi publice centrale şi autorităţi publice locale, sau unităţi aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, pentru achiziţii necesare gestionării crizei de sănătate publică;

- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Mai multe informaţii despre acest apel publicate aici: http://mfe.gov.ro/350-milioane-de-euro-deblocati-la-timp-pentru-spitale/.