MFE: 20 milioane de euro pentru creşterea competenţelor digitale ale angajaţilor IMM-urilor

MFE: 20 milioane de euro pentru creşterea competenţelor digitale ale angajaţilor IMM-urilor

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii va reglementa finanţarea dobândirii de competenţe digitale atât de bază şi avansate de către mii de angajaţi în industriile competitive.

Programul, cu o alocare de 20 milioane euro, va fi finanţat prin intermediul Programului Operaţional Capital Uman şi prin va asigura instruirea a minimum 5.000 angajaţi din minimum 500 de companii. Datorită implementării proiectelor, 60 de IMM-uri vor introduce programe de învăţare la locul de muncă.

Vor putea depune proiecte:

- organizaţii patronale, federaţii patronale, confederaţii patronale sau uniuni patronale teritoriale, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entităţi relevante, precum organizaţii sindicale şi/sau furnizori de formare profesională;

- asociaţii de întreprinderi, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entităţi relevante, precum organizaţii sindicale şi/sau furnizori de formare profesională;

- camerele de comerţ şi industrie, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entităţi relevante, precum organizaţii sindicale şi/sau furnizori de formare profesională.