ANAF: Spațiul Privat Virtual – serviciul fiscal gratuit la dispoziția contribuabililor

ANAF: Spațiul Privat Virtual – serviciul fiscal gratuit la dispoziția contribuabililor

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin proiectele și programele  sale, urmăreşte dezvoltarea unui parteneriat cu contribuabilii, prin furnizarea unor servicii complete, moderne şi accesibile. În acest context, de-a lungul timpului,au fost implementate servicii electronice menite a facilita îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată ale contribuabililor.

aldis

Astfel, serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV) este uşor de accesat, gratuit şi disponibil permanent atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. SPV permite  atât obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale,cât şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale.           Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.

Instrucţiunile privind înrolarea în Spaţiul Privat Virtual sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, prin următorul link:SPV - INSTRUCTIUNI

Totodată, în sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași și la sediile serviciilor fiscale teritoriale, sunt puse la dispoziţia contribuabililor calculatoare în sistem  auto- servire, în vederea accesării serviciilor electronice oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală. La cerere, contribuabilii pot fi îndrumaţi direct de către funcționari în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale. Lista sediilor unităților fiscale, în care sunt instalate calculatoare destinate auto-servirii, se găsește pe website-ul instituției www.anaf.ro, la secțiunea Servicii oferite de ANAF.