Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi, azi, în şedinţă extraordinară de îndată. Vezi ordinea de zi!

Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi, azi, în şedinţă extraordinară de îndată. Vezi ordinea de zi!

Executivul Primăriei Municipiului Călărași va propune astăzi consilierilor locali, într-o ședință extraordinară convocată de îndată, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului, prin mutarea unor venituri din trimestrul IV în trimestrul III în vederea asigurării plăților necesare indemnizațiilor persoanelor cu handicap aferente lunii Iulie 2019, fiind vorba de suma de 1.040.000 lei. Soluția este una extraordinară, având în vedere fondurile insuficiente de la bugetul de stat.

Dispoziția de convocare a ședinței

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, marți, 17.09.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Călăraşi pentru şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din data de 17.09.2019.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin