Călăraşi / A fost aprobată Lista de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească, anul viitor, o locuniţă socială

Călăraşi / A fost aprobată Lista de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească, anul viitor, o locuniţă socială

Reuniţi joi în şedinţă ordinară de plen, consilierii locali au votat printre altele şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială.

Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza HCL 44 / 29 martie 2018, în urma verificării, analizării şi punctării dosarelor înregistrate prin care se solicită o locuinţă socială, a propus spre aprobare ordinea de prioritate a solicitanţilor care au acces la o locuinţă socială prevpzută în:

Anexa nr. 1 – Dosarele complete ale solicitanţilor de locuinţă socială care au analizat dosarul pentru anul 2019

Anexa nr. 2 – Dosarele incomplete ale solicitanţilor de locuinţă socială.

Comisia a analizat cele 859 de solicitări depuse după cum urmează:

Din nr. de 127 de dosare complete ale solicitanţilor de locuinţă socială din care: 71, tineri cu vârsta sub 35 de ani; 2 pensionari; 54, alte categorii de persoane sau familii îndreptăţite conform Anexei nr. 1

732 dosare incomplete ale solicitanţilor care nu s-au conformat anunţului public

Din comisia de analiză prezidată de viceprimarul Viorel Ivanciu au mai făcut parte: Elena Ştefănescu – secretar; Monica Băbuş, Gabriela Deacu, Celentina Giman şi consilierii locali PDS, Nicolae Dragu şi Mircea Buzea – membri.

aldis

Anexa nr. 1 – Dosarele complete ale solicitanţilor de locuinţă socială care au analizat dosarul pentru anul 2019

h1

h2

h3

h4

Anexa nr. 2 – Dosarele incomplete ale solicitanţilor de locuinţă socială.

hi1

hi2

hi3

hi4

hi5

hi6

hi7

hi8

hi9

hi10

hi11

hi12

hi13

hi14

hi15

hi16

hi17

hi18

hi19

hi20

hi21