Riscă şi „Promenada” să ajungă pe masa procurorilor?

Riscă şi „Promenada” să ajungă pe masa procurorilor?

Proiectul “Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii în zona transfrontalieră Călăraşi – Silistra”, cunoscut şi sub numele de “Promenada”, semnat la finele lunii martie, a devenit şi el subiect de gâlceavă între Consiliul Judeţean şi Primăria Călăraşi. Nimic nou sub soare, veţi spune! Aproape că ne-am obişnuit să asistăm, zilnic, la “contre” absolut inutile între liderii celor două instituţii, Vasile Iliuţă şi Dan Drăgulin chit că fac parte din acelaşi partid politic.

Dar, de la ce a pornit cearta?

În calitate de lider de proiect, Consiliul Judeţean a înştiinţat Primăria Călăraşi, în baza adresei 73330 / 22.04.2019, înregistrată la primărie sub nr. 19223 / 22.04.2019 că din data de 20 martie, proiectul menţionat mai sus a intrat în perioada de implementare iar „Pentru respectarea graficului de activităţi şi în conformitate cu Devizul general al proiectului (...), Primăria Municipiului Călăraşi, în calitate de partener şi de proprietar al terenului pe care se vo realiza lucrările de construcţie, trebuie să înceapă pregătirile pentru ca acest teren să fie liber de sarcini la momentul demarării lucrărilor. Prin urmare, vă solicităm ca în cel mai scurt timp să întreprindeţi toate demersurile pentru pregătirea acestui teren în vederea respectării planului de achiziţii aferent proiectului. În condiţiile în care, din diferite motive, nu dispuneţi de resursele necesare realizării acestui demers, vă rugăm să aveţi în vedere posibilitatea transmiterii prin împuternicire a acestor atribuţii către preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi – Lider al parteneriatului care prin aparatul de specialitate va realiza aceste demersuri în numele şi pe seama Municipiului Călăraşi”.

Ce răspunde Primăria?

„Este prematur, la acest moment, eliberarea terenului ocupat de construcţii temporare, întrucât aceasta este necesară doar în vederea punerii terenului la dispoziţia constructorului, activitatea acestuia fiind  planificată să înceapă, conform graficului de activităţi al proiectului, abia în luna octombrie 2020 (după achiziţia de către Judeţul Călăraşi a serviciilor de proiectare şi realizarea efectivă a documentaţiei la stadiul PT+DDE precum şi după achiziţia de către Municipiul Călăraşi a constructorului); conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice atât pentru proiectare cât şi pentru achiziţia constructorului este necesară parcurgerea unor etape obligatorii a căror durată determină începerea lucrărilor în 2020.” se arată în cuprinsul adresei 8717 / 15.05.2019 transmisă de Primăria Călăraşi Consiliului Judeţean.

Primarul Dan Drăgulin încearcă, de fapt, să „împingă” cât mai mult termenul de eliberare a amplasamentului viitoarelor lucrări ca să nu-i supere încă de pe acum pe proprietarii acelor imobile. În vara anului viitor vor avea loc alegerile locale iar Drăgulin e dispus să strângă voturi şi din piatră seacă şi nu să le irosească aiurea. Ori în octombrie 2020, e foarte bine. Doar că acest teremen după cum a declarat miercuri directorul Direcţiei Dezvoltare din CJ Călăraşi, Eduard Grama, e unul „maximal”. „Am făcut o adresă Primăriei prin care am solicitat, în cazul în care dânşii nu doresc să elibereze zona, să fim noi împuterniciţi să ne predea acest drept. Am primit un răspuns foarte clar că acea zonă va fi eliberată în octombrie 2020. Deci un proiect întârzie până în 2020.” A spus Grama care a mai precizat „La „Promenadă”, am scos proiectul tehnic la licitaţie, urmează să se închidă procedura Execuţia va intra în sarcina Primăriei, aşa cum sunt activităţile prevăzute în proiect. Noi am trecut acest termen, octombrie 2020, ca fiind un termen maximal. Pentru a evita contestaţiile, etc. Ei au luat însă acel termen ca referinţă”.

Deocamdată, cele două instituţii se atacă prin, reprezentanţii lor „la vârf” verbal, prin intermediul declaraţiilor, ori al comunicatelor de presă. Dar nu se ştie. Drăgulin a devenit deja expert în redactarea plângerilor penale, la adresa celor care-i stau în cale, şi aşa scrupulos cum insistă să fie perceput în ochii opniei publice, cu privire la respectarea prevederilor legale, n-ar fi exclus să auzim mâine – poimâine că acelaşi Vali Deculescu, "brelocul" său preferat, şi-a pus autograful pe o astfel de plângere care să-i vizeze pe Iliuţă şi Grama.

Din această perspectivă, nu mi-e limpede de ce în cazul Pieţei Centrale, Drăgulin s-a grăbit cu demolarea acesteia şi n-a mai făcut nimic de vreo 8-9 luni, în schimb o tărăgănează cu imobilele "ridicate" provizoriu dar deţinute de şmecheri pe braţul Borcei invocând fel de fel de chichiţe pe seama Consiliului Judeţean!

Pe 29 martie, a.c, la sediul Biroului pentru Cooperare Transfrontalieră a avut loc semnarea contractului de finanțare al proiectului "Îmbunătățirea siguranței navigabilității în zona transfrontalieră Călărași - Silistra" (PROMENADA). Un obiectiv în valoare de 6 milioane de euro în care Consiliul Județean Călărași este lider de proiect, iar municipalitățile Călărași și Silistra sunt partenere.

În acest proiect, Consiliului Judeţean îi revine suma de 750 de mii de euro, Primăriei Călăraşi 3,2 milioane euro iar municipalităţii Silistra, 2 milioane de euro.

Lucrările proiectului sunt estimate la 36 de luni. În maxim 2 luni se preconizează a fi demarată procedura de achiziţii. Cofinanţarea proiectului este de 2%. Lucrările vizează consolidarea malului, gara fluvială şi pontonul, pe ambele maluri. La final, Consiliul Judeţean va preda municipalităţii Călăraşi investiţiile realizate.

„Proiectul cunoscut în plan local ca și „Promenada”, finanțat din fonduri europene nerambursabile, reunește 3 parteneri – Județul Călărași (buget 0,7 milioane Euro), Municipalitatea Silistra (2,0 milioane Euro) și Municipiul Călărași (3,2 milioane Euro), fiecare având responsabilități concrete și buget propriu alocat pentru implementarea activităților ce le revin.

Dorim să informăm călărășenii, faptul că Primăria Municipiului Călărași urmează să achiziționeze constructorul pentru lucrările de investiții prevăzute în proiect (alei, gara fluvială etc), însă numai după achiziționarea serviciilor de proiectare și realizarea documentațiilor la nivel de Proiect Tehnic, activități ce revin Consiliului Județean Călărași.

Data estimată de către Consiliul Județean Călărași și aprobată prin contractul de finanțare pentru începerea lucrărilor este luna octombrie 2020.

În situația în care Consiliul Județean Călărași va preda documentația tehnică necesară începerii achiziției de lucrări către Primăria Călărași într-un termen mai scurt, se pot demara lucrările mai devreme decât termenul prevăzut în proiect (octombrie 2020).

Astfel, menționăm faptul că Primăria Municipiului Călărași a făcut, până în acest moment, toate demersurile pentru ca termenul de începere a lucrărilor (octombrie 2020) să fie respectat. Deținătorii de construcții provizorii din zonă au fost înștiințați că nu le vor mai fi prelungite acordurile de ocupare temporară după 1 ianuarie 2020.”

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi / Miercuri, 28 august