Conferinţa de lansare a proiectului “Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași”

Conferinţa de lansare a proiectului “Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași”

poca2019

 

 ANUNȚ

            În data de 04.07.2019 s-a desfăşurat la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi conferinţa de lansare a proiectului Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași”, cod SIPOCA 569/ MySMIS nr. 126537.

            Proiectul se implementează în perioada 12.04.2019 – 11.09.2021, este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în cadrul apelului POCA/350/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP 10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2  -Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

            Proiectul nu se implementează în parteneriat, Consiliul Judeţean Călăraşi fiind beneficiarul direct al acestuia.

Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este de 3.650.604,65 de lei din care 3.577.592,56 lei valoare eligibilă nerambursabilă, cuantumul cofinanţării acestuia fiind de 73.012,09 lei, aceasta fiind acoperită din bugetul propriu al judeţului Călăraşi.

.

            OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL PROIECTULUI îl reprezintă consolidarea capacității administrative a Consiliului Județean Călărași prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

            Grupul țintă eligibil al proiectului este format din 122 de  persoane din cadrul Unităţii Administrative Judeţul Călăraşi, și anume:

  • 100 de persoane utilizatori finali ai Sistemului informatic integrat;
  • 10 utilizatori cheie ai Sistemului informatic integrat;
  • 2 administratori de sistem și de baze de date;
  • 10 angajați ai Cosiliului Județean Călărași care vor participa la sesiunile de instruire în domeniul „ Planificare strategică ”.

Activitatile principale ale proiectului sunt :

A1. Managementul de proiect

A2. Informarea și publicitatea proiectului

A3. Derularea procesului de planificare strategică la nivelul Consiliului Județean Călărași

A.4. Optimizarea sistemului intern de management prin implementarea  unui sistem informatic integrat.

REZULTATELE AȘTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

  • Rezultat program 1 Mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung; - Rezultat proiect 1 – Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 a judeţului elaborată;
  • Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 2 – Analiza de business realizată;
  • Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 3 – Sistem informatic integrat dezvoltat şi implementat;
  • Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 4 – Arhiva electronică pentru aproximativ 415 metri liniari arhiva fizică realizată
  • Rezultat program 5 Cunostinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific; - Rezultat proiect 5 – 10 persoane instruite în domeniul planificării strategice;
  • Rezultat program 5 Cunostinţe şi abilităţi ale personalului din autoritatile şi instituţiile publice locale îmbunatăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific; - Rezultat proiect 6 – 112 persoane instruite pentru utilizarea noului sistem informatic integrat.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție prin următoarea persoană de contact:

Responsabil comunicare şi relaţii publice

Roșca Sandra-Teodora

Nr. telefon: 0242.33.591, int. 110

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.