Camera de Conturi confirmă: Contractul de management de la spital, ilegal! Prejudiciul: 281 mii lei!

Camera de Conturi Călăraşi a confirmat în urma unei acţiuni de audit că UATJ (Consiliul Judeţean Călăraşi) a încălcat legea în ceea ce priveşte contractul de management nr. 3552 / 10 martie 2015 încheiat între Consiliul Judeţean, instituţie condusă la vremea aceea de actualul senator, Răducu Filipescu şi PFA Dr. Şerban Romulus Dan

“În perioada martie 2015-aprilie 2016, UATJ Călăraşi a efectuat plata nelegală a sumei totale estimate de 248 mii lei reprezentând prestări servicii aferente contractului de management pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi (SJU Călăraşi), deoarece:

- UATJ Călăraşi a organizat procedura de selecţionare a managerului SJU Călăraşi, contrar art. 179, alin. (1) din Legea nr. 95/2006, actualizată, care abilita doar Consiliul de administraţie al spitalului să organizeze această procedură de selecţionare;

- Selecţionarea managerului SJU Călăraşi s-a realizat prin procedura de achiziţie publică cerere de oferte, contrar art. 179, alin. (4) din Legea nr. 95/2006, actualizată, care stipula efectuarea selecţiei managerului persoana juridică prin licitaţie publică, conform dispoziţiilor legii achiziţiilor publice;

- Contractul de management a fost încheiat cu o persoană fizică autorizată (PFA), respectiv o persoană fizică care nu are personalitate juridică, contrar dispozițiilor hotărârii de consiliu județean din anul 2012, prin care s-a aprobat asigurarea managementului Spitalului Județean de Urgență Călărași de către o persoană juridică.

La suma totală necuvenită de 248 mii lei, se adaugă majorări de întârziere estimate la suma totală de 33 mii lei.” se arată în sinteza rezultatelor acţiunii de audit.

Au fost dispuse desigur şi măsuri pentru recuperarea prejudiciului potrivit Deciziei nr. 24/2016, prin care s-a stabilit: “Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată și ale pct. 174 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, Președintele U.A.T.J. Călărași, în calitate de ordonator principal de credite, va lua măsuri pentru:

Recuperarea prejudiciului estimat la valoarea de 248 mii lei reprezentând prestări servicii aferente contractului de management pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi; calcularea, încasarea şi plata majorărilor de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata şi până la recuperarea acesteia; realizarea selecţiei pentru asigurarea managementului Spitalului Judeţean de Urgenţă Judeţean Călăraşi cu respectarea Hotărârii CJ şi a precederilor legale în vigoare; luarea altor măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.”

Întrebarea e: De la cine va recupera actualul preşedinte al Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă prejudiciul de 248 mii lei plus majorările de 33 mii lei?

Contractul de management mai sus – menţionat a încetat pe 13 aprilie 2016 deşi el urma să expire în martie anul acesta. Pentru fiecare lună în care s-a aflat la conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă, doctorul Romulus Şerban a încasat prin intermediul PFA-ului său suma de 200 de milioane de lei vechi.