ANI: Termen de prescripţie de trei ani a răspunderii civile sau administrative pentru incompatibilităţi sau conflicte de interese

ANI: Termen de prescripţie de trei ani a răspunderii civile sau administrative pentru incompatibilităţi sau conflicte de interese

Proiectul de lege adoptat de Senat prin care "răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condiţiile depăşirii termenului general de prescripţie de 3 ani de la data săvârşirii lor, în conformitate cu art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.", va avea următoarele efecte în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de inspectorii de integritate:

Nu se vor mai putea aplica sancţiuni administrative specifice persoanelor care au încălcat regimul incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese dacă de la săvârşirea incidentului de integritate şi până la emiterea raportului de evaluare au trecut mai mult de 3 ani;

Emiterea raportului de evaluare în termenul de prescripţie de 3 ani are ca efect imediat întreruperea cursului prescripţiei, acesta fiind întrerupt pe toată perioada judecării cauzei la instanţele de contencios administrativ, dacă raportul de evaluare a fost contestat.

Fiind menţionat expres termenul general de prescripţie reglementat de art. 2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în speţă sunt aplicabile reglementările referitoare la întreruperea şi suspendarea cursului prescripţiei prevăzute de art. 2537 şi 2532, precum şi dispoziţiile referitoare la efectele întreruperii prescripţiei reglementate de art. 2541 din acelaşi act normativ.

În situaţia în care raportul de evaluare este confirmat de către instanţa de judecată, începe să curgă un nou termen de prescripţie conform prevederilor art. 2541 din Legea nr. 287/2009, termen în care trebuie aplicate sancţiunile administrative/disciplinare specifice funcţiei/demnităţii publice deţinute de persoana care a săvârşit incidentul de integritate.

Modificarea legislativă se aplică după promulgare şi publicarea sa în Monitorul Oficial al României atât situaţiilor aflate în curs de evaluare la inspecţia de integritate din cadrul ANI, dar şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Agenţia Naţională de Integritate a formulat şi transmis puncte de vedere negative atât Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, cât şi Ministerului Justiţiei. Punctele de vedere pot fi consultate pe pagina de Internet a Agenţiei, la secţiunea "Puncte de vedere legislaţie" - https://www.integritate.eu/Home/Puncte-de-vedere-legisla%c8%9bie.aspx (pdv. 1363 din 30.01.2018 şi 3055 din 05.03.2018).

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE