Camera Deputaţilor: OUG 40 / 2020 care prevede trecerea spitalelor în coordonarea Ministerului Sănătăţii, în stare de urgenţă, a fost modificată

Camera Deputaţilor: OUG 40 / 2020 care prevede trecerea spitalelor în coordonarea Ministerului Sănătăţii, în stare de urgenţă, a fost modificată

Camera Deputaţilor a modificat, miercuri, ordonanţa de urgenţă 40/2020 privind măsuri de întărire a capacităţii administrative a sistemului sanitar, pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, în contextul pandemiei. S-au înregistrat 303 voturi pentru şi un vot împotrivă.

Ordonanţa prevede ca, pe perioada situaţiei de urgenţă, Ministerul Sănătăţii să coordoneze organizarea şi funcţionarea tuturor unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi exercită inclusiv atribuţia de numire, suspendare şi eliberare din funcţie a persoanelor care ocupa funcţii de conducere în cadrul acestor unităţi.

Pe perioada situaţiei de urgenţă, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pot fi ocupate şi de către personal contractual, fără organizarea concursului, în mod direct, prin numirea de către ordonatorul de credite, mai prevede ordonanţa.

Deputaţii au introdus un amendament care prevede că "raporturile juridice încheiate în aceste condiţii încetează de drept la încetarea situaţiei de urgenţă, cu excepţia raporturilor juridice încheiate pentru posturile de execuţie vacante care încetează la finalizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi şi a raporturilor juridice încheiate pentru posturile de execuţie suspendate pe perioada absenţei titularului postului care încetează la revenirea titularului de post".

De asemenea, deputaţii au eliminat din prevederile ordonanţei posibilitatea ca personalul medical angajat fără concurs pe secţiile desemnate să asigure asistenţă medicală pacienţilor cu COVID-19 să beneficieze de transformarea contractelor pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată.

Rezidenţii aflaţi în ultimul an de pregătire care au finalizat stagiul de rezidenţiat pe perioada stării de urgenţă se reîncadrează cu salarizarea aferentă pe perioada determinată, în condiţiile legii, până la data de 31 octombrie 2020. Pentru rezidenţii aflaţi în ultimul an de pregătire care urmează să finalizeze stagiul de rezidenţiat pe perioada stării de urgenţă, contractele individuale de muncă pe perioada determinată, cu salarizarea aferentă, se prelungesc, în condiţiile legii, până la data de 31 octombrie 2020, prevede ordonanţa.

Deputaţii au introdus un text nou, potrivit căruia să beneficieze de aceste dispoziţii şi rezidenţii care au finalizat rezidenţiatul înainte de instituirea stării de urgenţă, în anul 2020.

"Beneficiază de aceste prevederi şi rezidenţii care au finalizat stagiul de rezidenţiat în 2020 până la decretarea stării de urgenţă, precum şi rezidenţii care finalizează stagiul de rezidenţiat după încetarea stării de urgenţă, până la data de 31 octombrie 2020", prevede textul adoptat.

Camera Deputaţilor este for decizional.

Sursa www.agerpres.ro